Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέες διακρίσεις για Α/Κ διαχειρίσεως της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Νέες διακρίσεις από τη Morningstar® έλαβαν  Α/Κ που διαχειρίζεται η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατακτώντας για μία ακόμη φορά τις πρώτες βαθμίδες των διακρίσεων που απολαμβάνουν τα Α/Κ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν τη συνολική απόδοσή τους. Συγκεκριμένα, οι διακρίσεις που έλαβαν με 31.12.2007 είναι:

  Eurobank EFG (LF) Equity -Value FTSE/ASE 20 Index Fund
 
 
  Eurobank EFG (LF) Equity –Mid Cap Private Sector 50 Index Fund 
 
  Interamerican Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού 
  Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού   

  Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού
 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, κάθε μήνα πραγματοποιείται αξιολόγηση του καθενός Α/Κ σε σύγκριση με τα άλλα Α/Κ της κατηγορίας του. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, το κάθε Α/Κ επιβραβεύεται και με ανάλογα «αστέρια» (από 5 έως 1 αστέρια). Τα Α/Κ με την καλύτερη απόδοση λαμβάνουν «5 αστέρια», διάκριση την οποία λαμβάνει το 10% της κατηγορίας τους.  Ακολουθούν τα Α/Κ που λαμβάνουν «4 αστέρια», διάκριση την οποία λαμβάνει το 22,5% της κατηγορίας τους, κ.ο.κ.
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κ. Aρης Ξενόφος, «Οι παραπάνω διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας για ποιότητα στο διαχειριστικό αποτέλεσμα καταδεικνύοντας την ικανότητα των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης να ανταγωνίζονται ισάξια τους επενδυτικούς οίκους του Εξωτερικού. Διακρίσεις, που παρέχουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. και υποστηρίζουν τη στρατηγική της εταιρείας για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Κεντρική και Νέα Ευρώπη».
© 2007 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31-December-2007.
Για τις πληροφορίες,  που αφορούν στην Morningstar και  παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.
Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ