Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βραβείο Leasing Ρουμανίας

Ως η καλύτερη εταιρία στο χώρο του Leasing για το 2007 στη Ρουμανία αναδείχθηκε η EFGLeasing του Ομίλου EurobankEFG από το περιοδικό “PiataFinanciara” το πλέον αναγνωρισμένο οικονομικό περιοδικό της Ρουμανίας.

Η EFG Leasing ιδρύθηκε το 2006 και κατά τη διάρκεια του 2007 υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους 145 εκατ. Ευρώ επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 60% έναντι του 2006 και κατά 30% έναντι του μέσου όρου της αγοράς στη Ρουμανία.

Στόχος της εταιρίας και για το 2008 είναι να συνεχίσει την επέκτασή της και να συμπεριληφθεί στις 10 μεγαλύτερες εταιρίες Leasing της Ρουμανίας.