Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βασικό Επιτόκιο Χρηματοδοτήσεων Εταιρειών

Λόγω της παρατεινόμενης αναταραχής στις διεθνείς αγορές η οποία επηρεάζει το κόστος χρήματος, η Τράπεζα Eurobank EFG αναπροσαρμόζει το Βασικό Επιτόκιο Χρηματοδοτήσεων Εταιρειών κατά 0,25%.
Η ανωτέρω αναπροσαρμογή θα ισχύσει από τις 2 Ιανουαρίου 2008.