Οικονομικό Ημερολόγιο 2008 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οικονομικό Ημερολόγιο 2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2007
και Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2008
Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
και Ενημέρωση Αναλυτών

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008
Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων
Τρίτη, 8 Απριλίου 2008
Αποκοπή Μερίσματος
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008
Έναρξη καταβολής μερίσματος
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2008
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2008
Τρίτη, 6 Μαΐου 2008
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2008
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008