Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διάκριση Factors

Η EFG Factors θυγατρική εταιρεία factoring της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, κατέκτησε την 9η θέση παγκοσμίως και την 5η καλύτερη στην Ευρώπη, στον τομέα του International factoring, στα πλαίσια της ετήσιας αξιολόγησης των μελών της Factors Chain International (FCI) που πραγματοποιήθηκε στη Χιλή τον Οκτώβριο.
Βάσει της αξιολόγησης της FCI, η EFG Factors συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 καλύτερων εταιρειών στον τομέα του εξαγωγικού και εισαγωγικού factoring επί συνόλου 225 factors-μελών της FCΙ από 63 χώρες.
Ο τζίρος της EFG Factors στον τομέα του διεθνούς factoring σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 83% στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2007 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006, διαμορφώνοντας σε 44% το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στις δραστηριότητες αυτές. Σύμφωνα και με τα παραπάνω στοιχεία,  η EFG Factors μεταξύ των δέκα (10) ελληνικών εταιρειών factoring που συμμετέχουν ως μέλη στην FCI, παραμένει για μία ακόμη χρονιά η καλύτερη ελληνική εταιρεία στο international factoring.

Η αξιολόγηση των εταιρειών από την FCI γίνεται βάσει τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών κριτηρίων. Ειδικότερα μεταξύ άλλων εξετάζονται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το αποτελεσματικό management και η εμπειρία του προσωπικού, καθώς και ο όγκος συναλλαγών (τζίρος) κάθε εταιρείας μέλους, αποκλειστικά στον τομέα του διεθνούς factoring προκειμένου να αξιολογούνται μετρήσιμα και συγκρίσιμα μεγέθη.

Ο Γενικός Διευθυντής της EFG Factors κ. Γιώργος Καραγιαννόπουλος δήλωσε οτι «η νέα αυτή κατάκτηση της EFG  Factors πιστοποιεί την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί σταθερά ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Η ηγετική μας θέση  στην εγχώρια αγορά και η συνεχής αναβάθμιση της θέσης μας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί για μας δέσμευση και ενισχύει την ευθύνη απέναντι στους πελάτες μας για τη συνεχή βελτίωση  των υπηρεσιών factoring στην ελληνική αγορά. Η ένταξη του υποκαταστήματος της EFG Factors στη Βουλγαρία, ως αυτόνομο μέλος της Factors Chain International, επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας και την επιτυχημένη μεταφορά  του μοντέλου λειτουργίας μας και στις αγορές της Νέας Ευρώπης όπου ο ‘Ομιλος έχει σήμερα παρουσία».