Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Consolidated

H EFG Consolidated Holdings, μητρική εταιρία της EFG Eurobank και της Τράπεζας Εργασίας, εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης ανταλλάξιμου ομολόγου (exchangeable bond issue) σε μετοχές της EFG Eurobank. H ημερομηνία εκτέλεσης, το μέγεθος και οι όροι της συναλλαγής δεν έχουν οριστικοποιηθεί επί του παρόντος. Η Deutsche Bank εκτελεί χρέη χρηματοοικονομικού συμβούλου της έκδοσης.

H EFG Consolidated Holdings, μητρική εταιρία της EFG Eurobank και της Τράπεζας Εργασίας, εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης ανταλλάξιμου ομολόγου (exchangeable bond issue) σε μετοχές της EFG Eurobank. H ημερομηνία εκτέλεσης, το μέγεθος και οι όροι της συναλλαγής δεν έχουν οριστικοποιηθεί επί του παρόντος. Η Deutsche Bank εκτελεί χρέη χρηματοοικονομικού συμβούλου της έκδοσης.