Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG εξαγοράζει ποσοστό μειοψηφίας στη Marble Bar Asset Management LLP

Η Eurobank EFG συμφώνησε να εξαγοράσει ποσοστό μειοψηφίας 9,99% στην  Marble Bar Asset Management LLP (MBAM), μία εταιρία διαχείρισης εναλλακτικών χαρτοφυλακίων (alternative asset manager) με έδρα το Λονδίνο. Η EFG International, με έδρα τη Ζυρίχη, που υπάγεται όπως και η Eurobank EFG στο EFG Group, θα εξαγοράσει το εναπομένον ποσοστό. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2008, μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες κανονιστικές αρχές.
Η ΜΒΑΜ είναι μία εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με εξειδίκευση στις στρατηγικές long/short equity, και στην πελατειακή της βάση συμπεριλαμβάνονται τόσο θεσμικοί επενδυτές όσο και ιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών της ΜΒΑΜ κυμαίνονται περίπου στα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η στρατηγική προσέγγιση της ΜΒΑΜ ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό καθώς συνδυάζει την ενδελεχή ανάλυση  των χαρτοφυλακίων συνδυάζοντας ένα εργαλείο επιλογής μετοχών (stock screening tool), ανεπτυγμένο από την ίδια την εταιρεία, με την εμπειρία στη διαπραγμάτευση μετοχών που διαθέτουν τα στελέχη της (διαχειριστές κεφαλαίου και αναλυτές). Η επενδυτική της στρατηγική είναι να εξασφαλίζει σχετικά χαμηλές διακυμάνσεις και χαμηλή εξάρτηση από την αγορά μετοχών , μέσω χαμηλού δανεισμού των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται και με αποδόσεις που στοχεύουν στα 12-15% το χρόνο μετά από προμήθειες.
Η ΜΒΑΜ διαχειρίζεται 4 οικογένειες χαρτοφυλακίων (fund families) τα οποία συμβαδίζουν συστηματικά με την προσέγγιση και τους στόχους της εταιρείας. Από τη δημιουργία του πρώτου κεφαλαίου σχεδόν πριν από μία δεκαετία, οι ετήσιες αποδόσεις για κάθε μία από τις κατηγορίες κεφαλαίων κυμαίνονται στα 13-19%.
Η ΜΒΑΜ ιδρύθηκε το 2002 από τους δύο ιδρυτές της – τον κ. Hilton Nathanson, Διευθυντή Επενδύσεων και τον κ. Gilad Hayeem, Διευθύνοντα Σύμβουλο – οι οποίοι αποτελούν μέρος της 7μελούς ομάδας διοίκησης της εταιρείας ενώ διαθέτουν επιτυχή προϋπηρεσία στον επενδυτικό χώρο από το 1998. Οι ιδρυτές της εταιρείας, η διοίκηση καθώς και άλλο προσωπικό καίριας σημασίας θα παραμείνουν στην εταιρεία μετά την εξαγορά. Συνολικά, η ΜΒΑΜ έχει 70 υπαλλήλους, η πλειοψηφία των οποίων έχει έδρα το Λονδίνο.
Η Eurobank EFG θα συνεισφέρει 52 εκατομμύρια δολάρια για ποσοστό 9,99% στην ΜΒΑΜ ως αρχικό τίμημα εξαγοράς και αναμένεται μελλοντικά να συνεισφέρει άλλα 30-80 εκατομμύρια δολάρια ως πρόσθετο τίμημα, ανάλογα με την απόδοση της ΜΒΑΜ για μία περίοδο 6 ετών.
Ο στρατηγικός στόχος της Eurobank EFG σε σχέση με την επένδυση στην ΜΒΑΜ είναι να ενδυναμώσει την πρόσβασή της σε επενδυτικές λύσεις που αναπτύχθηκαν στον χώρο των hedge funds, οι οποίες αποφέρουν υψηλές αποδόσεις και προστιθέμενη αξία. Μέσω αυτής της επένδυσης, η Eurobank EFG θα εμπλουτίσει την γκάμα των προηγμένων προϊόντων που προσφέρει σε επίλεκτους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων total return, ανταποκρινόμενη με αυτό τον τρόπο στην αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές προτάσεις υψηλής ποιότητας από το Ελληνικό επενδυτικό κοινό. Επιπρόσθετα, η Eurobank EFG, προσφέροντας ένα πιο ανεπτυγμένο και εξελιγμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, θα ισχυροποιήσει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα των ιδιωτών υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Συνολικά, αναμένεται ότι η συναλλαγή αυτή θα ωθήσει την ανάπτυξη πρόσθετων συνεργιών μεταξύ της EFG International και της Eurobank EFG στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της EFG International: http://www.efginternational.com.