Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ολοκλήρωσε την τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων ύψους €2.500.000.000. Εκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία Daneion 2007-1 PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πιστοληπτική αξιολόγηση στις ομολογίες με διαβάθμιση AAA/Αaa παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poor’s και Moody´s.
Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση ήταν η Citi, η EFG Telesis Finance και η Merrill Lynch International.