Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Η Συνέλευση, μεταξύ άλλων, ενέκρινε και τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2001. Επίσης, ενέκρινε την πρόταση του ΔΣ για διανομή μερίσματος, ύψους 0,53 ευρώ ανά μετοχή.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Η Συνέλευση, μεταξύ άλλων, ενέκρινε και τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2001. Επίσης, ενέκρινε την πρόταση του ΔΣ για διανομή μερίσματος, ύψους 0,53 ευρώ ανά μετοχή.
Προς τους μετόχους απευθύνθηκε ο πρόεδρος της Τράπεζας κ. Ξενοφών Νικήτας ο οποίος σημείωσε οτι «για την ελληνική οικονομία το 2001 ήταν χρονιά κατά την οποία καταγράφηκαν θετικές εξελίξεις και διατηρήθηκαν πλεονεκτήματα που επιτρέπουν αισιοδοξία και για το μέλλον. Οι αντικειμενικές συνθήκες και οι προοπτικές που διαγράφονται, εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Αυτό το θετικό οικονομικό περιβάλλον, αποτελεί μοναδική ευκαιρία να κάνουμε πρόοδο στην προσπάθεια για την πραγματική σύγκλιση. Απαιτείται όμως εκσυγχρονισμός του θεσμικού περιβάλλοντος και του δημόσιου τομέα, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων με απελευθέρωση καίριων αγορών, παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, βιώσιμο ασφαλιστικό που συνδέεται άμεσα με την μελλοντική δημοσιονομική σταθερότητα, και ευρύτερα πρωτοβουλίες και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και τη δημιουργία θετικού επιχειρηματικού κλίματος». Ειδικώς για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Νικήτας τόνισε πως «παρά τις συγκυριακές δυσκολίες, οι προοπτικές είναι πολύ καλές και οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες για ισχυρή ανάπτυξη εργασιών, ισχυρότερη από των ευρωπαικών τραπεζών και ικανοποιητική κερδοφορία κατά τα επόμενα χρόνια. Η EFG Eurobank Ergasias είναι άριστα τοποθετημένη και προετοιμασμένη ώστε να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και έτσι να αντλήσει τα μεγαλύτερα οφέλη από τις εξελίξεις. Αναφερόμενος στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στον κλάδο που θα είναι όλο και πιό έντονο ο κ. Νικήτας τόνισε πως η EFG Eurobank Ergasias δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση η οποία δεν εξυπηρετεί σε μακροπρόθεσμη βάση τα συμφέροντα των μετόχων της και δεν αισθάνεται την ανάγκη για κινήσεις που δεν είναι συμβατές με τη στρατηγική της». Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Νικήτας στο θέμα της λειτουργικής συγχώνευσης της πρώην Eurobank με την πρώην Εργασιας: «Στους περισσότερους κρίσιμους τομείς, όπως οι κεντρικές υπηρεσίες, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, οι εγκριτικές διαδικασίες, οι υποστηρικτικές λειτουργίες κλπ., έχουμε ολοκληρώσει τη λειτουργική μας συγχώνευση. Επίσης, είναι θέμα ολίγων μηνών το πέρασμα και των δύο Δικτύων στην νέα σύγχρονη πλατφόρμα Altamira, που ετοιμάζουμε. Η καθυστέρηση που πράγματι σημειώθηκε οφείλεται εν μέρει στην κυκλοφορία του ευρώ, που ανέβαλε όλες τις εργασίες ενοποίησης των συστημάτων, αλλά κυρίως στο ότι το έργο της δημιουργίας, εξ’ υπαρχής, μιας ανεξάρτητης, σύγχρονης και ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας απαιτεί πολύ χρόνο, άρτια οργάνωση και τεράστια προσπάθεια». Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Νικόλαος Νανόπουλος ο οποίος επισήμανε πως «τα αποτελέσματα του Ομίλου καταδεικνύουν ότι και το 2001 συνεχίσαμε με σταθερά, συγκροτημένα αλλά και διορατικά βήματα, να υλοποιούμε την στρατηγική μας ανεξάρτητα από την εκάστοτε συγκυρία. Η στρατηγική αυτή μας έχει επιτρέψει, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, να εξελιχθούμε στον τρίτο σε μέγεθος ελληνικό χρηματοπιστωτικό όμιλο, χτίζοντας στις πιο υγιείς βάσεις τη μελλοντική αναπτυξιακή μας πορεία, με γνώμονα πάντα τη δημιουργία σταθερών, πραγματικών και μακροπρόθεσμων αξιών». Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής, όπως τους περιέγραψε, συνοψίζονται στους εξής στόχους:
 • Εδραίωση της ηγετικής θέσης στην εγχώρια τραπεζική αγορά με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη και τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, κυρίως στους τομείς με υψηλή κερδοφορία και ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης.
 • Έμφαση στην ποιότητα και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Αν. Ευρώπης.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και δημιουργία αξιών για τους μετόχους.Αναφερόμενος στην εξέλιξη των αποτελεσμάτων των τραπεζών κατά το 2001, ο κ. Νανόπουλος επισήμανε ότι «η συγκυρία προκάλεσε μια αναδιάταξη στη δομή των εσόδων, καθώς υποχώρησαν δραματικά τα κέρδη κεφαλαίου από ομόλογα και μετοχές, ενώ μειώθηκαν σημαντικά και τα έσοδα από πράξεις που συνδέονται με το ΧΑΑ. Αυτή η εξέλιξη, έρχεται ν’ αντισταθμίσει μια αντίστοιχα εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων αυτών κατά την προηγούμενη τριετία, λόγω της ευνοϊκής χρηματιστηριακής συγκυρίας.. Έτσι, δημιουργήθηκαν εφάπαξ κέρδη, που όμως δεν επαναλαμβάνονται. Σήμερα λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια νέα περίοδο, όπου αναδεικνύεται η κανότητα των τραπεζών να παράγουν πιο διατηρήσιμα και άρα πιο αξιόπιστα έσοδα, όπως τα έσοδα από τόκους και προμήθειες μέσα από την οργανική αύξηση των εργασιών, παράλληλα με την αποδοτική διαχείριση του ενεργητικού, των κινδύνων και βέβαια του κόστους. Αυτή την ικανότητα ανέδειξε έντονα, για τη χρονιά που πέρασε, η EFG Eurobank Ergasias στηριζόμενη σε υγιείς οικονομικές βάσεις και ακολουθώντας μια πολιτική εστιασμένη στην οργανική ανάπτυξη. Έτσι, και κατά το 2001, η Τράπεζά μας, πέτυχε να διατηρήσει την κερδοφορία της και να διευρύνει τα μερίδια αγοράς της, αξιοποιώντας ακόμα περισσότερο τα πλεονεκτήματα που έχει αποκτήσει μέσω των συγχωνεύσεων». Αναλύοντας τη θέση της τράπεζας στην αγορά, τόνισε πως η EFG Eurobank Ergasias είναι ο τρίτος σε μέγεθος χρηματοπιστωτικός όμιλος με Ενεργητικό € 19,6 δισ., Χορηγήσεις € 11 δισ., Καταθέσεις € 15,5 δισ., και ίδια Κεφάλαια € 2,0 δισ. Στην Καταναλωτική Πίστη το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας ανέρχεται σε 24,5%, στις πιστωτικές κάρτες σε 28% με πάνω από 1.300.000 κάρτες. Στη Στεγαστική Πίστη, το μερίδιό φθάνει το 15% μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και το 12% σε σύνολο αγοράς. Στο χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων, η EFG ΑΕΔΑΚ έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην αγορά με μερίδιο περίπου 23%. Θετική ανταπόκριση υπάρχει στα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για τους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών πελατών για αποδοτική τοποθέτηση των χρημάτων τους. Ισχυρά πλεονεκτήματα διαθέτει η Τράπεζα και στο χώρο της χρηματοδότησης των μεγάλων επιχειρήσεων, όπου σε συνεργασία με τις θυγατρικές της, παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, ως συνεργάτης και σύμβουλος του εταιρικού πελάτη για όλες τις ανάγκες του. Σταθερές βάσεις με προσεκτικές επιλογές για μακροπρόθεσμες συνεργασίες έχουν δημιουργηθεί στον τομέα της Ναυτιλίας, ενώ στο χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, όπου η πελατειακή βάση έχει περάσει τους 23.000 πελάτες, η Τράπεζα αξιοποιεί την εμπειρία και τις στενές μακροχρόνιες σχέσεις της πρώην Τράπεζας Εργασίας και προσφέρει όλες τις υπηρεσίες χρηματοδότησης του τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων, μέσω ειδικού δικτύου με πάνω από 100 μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, ανήλθε το 2001 σε € 11 δισ. από € 8,4 δισ. στο τέλος του 2000, στηριζόμενο σε ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης της τάξης του 27%, έναντι συνολικής πιστωτικής επέκτασης 16%. Ετσι, το μερίδιο της Τράπεζας στην αγορά των χορηγήσεων αυξήθηκε κατά περίπου 1,2%, εξέλιξη που είναι συμβατή με την γενικότερη στρατηγική της. Στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής η Τράπεζα δραστηριοποιείται μέσω της EFG Telesis Finance, που προέκυψε από τη συγχώνευση της EFG Finance και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων. Το 2001, ο Όμιλος διατήρησε ηγετική θέση με μερίδιο αγοράς 19% στις αναδοχές για εισαγωγή εταιριών στο ΧΑΑ με δημόσια εγγραφή, συμμετείχε στις 22 από τις 24 εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν και συγκέντρωσε κεφάλαια που αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% της ζήτησης που συγκέντρωσε το σύνολο των αναδόχων. Στον τομέα της κεφαλαιαγοράς και των χρηματιστηριακών συναλλαγών, η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, απορρόφησε με επιτυχία τις εταιρείες Telesis Χρηματιστηριακή και Εργασίας Χρηματιστηριακή και κατέκτησε για το 2001 την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 9,7%. Στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών (private banking) επιβεβαιώθηκε η ηγετική θέση του Ομίλου λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της σχέσης με το EFG Bank Group και την Deutsche Bank. Το Private Banking διαθέτει δίκτυο 14 εξειδικευμένων μονάδων στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και ενισχύεται από μια Μονάδα ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής. Τέλος, η Τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια για εντονότερη δραστηριοποίηση το χώρο των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών συνδυάζεται με μια σύγχρονη αντίληψη σε ό,τι αφορά στην προσφορά τους στην πελατεία ενώ, παράλληλα με τo κλασσικά δίκτυo των τραπεζικών καταστημάτων (που αριθμεί πάνω από 300 μονάδες και 550 ATM), αναπτύσσονται όλα τα διαθέσιμα σήμερα εναλλακτικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, οι πελάτες της Τράπεζας έχουν δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω του Europhone Banking, συναλλαγών μέσω του Internet, συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου και ενημέρωσης μέσω ψηφιακής τηλεόρασης NOVA. Επίσης εξυπηρετούνται μέσω του νέου δικτύου OPEN 24. Στο χώρο του Διαδικτύου και της νέας οικονομίας, η Τράπεζα δραστηριοποιείται μέσω των εξειδικευμένων θυγατρικών EFG e-Solutions, Business Exchanges και Hellas on Line. Στον ταχύτατα αναπτυσσόμενοτομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας(real estate), έντονη παρουσία έχει η EFG Eurobank Properties με χαρτοφυλάκιο σε ακίνητα ιδιοκτησίας της, ή θυγατρικών της, που θα ξεπεράσει σύντομα τα € 70 εκ. Το 2002, η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους € 60 εκ.. Τέλος, η Τράπεζα δραστηριοποιείται έντονα στον ευρύτερο οικονομικό περίγυρο. Στη Ρουμανία, μετά την πρόσφατη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, θα έχει αποκτηθεί το 36,25% της Banc Post ενώ στη Βουλγαρία, ο Όμιλος ελέγχει από κοινού με την διεθνή ασφαλιστική εταιρία, AIG, το 86% της Post Bank της 4ης σε μέγεθος τράπεζας της χώρας.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2001
  Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου που συντάσσονται πάντα με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σε ενοποιημένη βάση θα πρέπει να διευκρινιστεί ότα τα αποτελέσματα του 2001, αφορούν στο άθροισμα των δωδεκαμήνων αποτελεσμάτων της EFG Eurobank Ergasias και των αποτελεσμάτων της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2001, αφού σύμφωνα με τα ΔΛΠ, η EFG Eurobank Ergasias θεωρείται ότι εξαγοράζει την Telesis τον Σεπτέμβριο του 2001. Έτσι, η ενοποίηση της Telesis δημιούργησε υπεραξία εξαγοράς (goodwill) € 18 εκ. που θα αποσβεσθεί σε 15 έτη. Η ψήφιση του νόμου που παρέχει κίνητρα για συγχωνεύσεις, προσφέρει στον Όμιλό μας σημαντική ελάφρυνση του φορολογικού συντελεστή, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τη χρήση 2002 και 5 ποσοστιαίες μονάδες για τη χρήση 2003, αντισταθμίζοντας κατά πολύ την υπεραξία εξαγοράς (αέρα). (Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η συγχώνευση αντιμετωπίζεται ως «συνένωση» των δύο Τραπεζών και τα δημοσιευθέντα στοιχεία του 2001 αφορούν στο άθροισμα των δωδεκαμήνων αποτελεσμάτων της EFG Eurobank Ergasias και των δωδεκαμήνων αποτελεσμάτων της Telesis).Το 2001 ο όμιλος EFG Eurobank Ergasias επέτυχε ισχυρούς ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης κυρίως σε τομείς με θετικές προοπτικές και υψηλά περιθώρια κέρδους. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα διατήρησε ένα ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο επιτοκίου, άνω του 3% παρά τον έντονο ανταγωνισμό. Επίσης, παρά τη γενικότερη κάμψη των εσόδων από τις προμήθειες λόγω της συγκυρίας, διατηρήσαμε συγκριτικά έναν υψηλό δείκτη προμηθειών ως προς το σύνολο των εσόδων, που βρίσκεται περίπου στο 26%.Έτσι, το 2001, ο όμιλος EFG Eurobank Ergasias επέτυχε την οριακή αύξηση της κερδοφορίας του και την ενίσχυση της θέσης του στην αγορά. Τα κέρδη, προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, αυξήθηκαν οριακά και ανήλθαν σε € 322 εκ έναντι € 320 εκ το 2000. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε € 206 εκ. έναντι € 200 εκ. το 2000.
  Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 17% και ανήλθε σε € 19,6 δισ. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των Χορηγήσεων κατά 30%, οι οποίες έφθασαν περίπου τα € 11 δισ. Οι καταθέσεις (περιλαμβανομένων των repos) αυξήθηκαν κατά 16% και ξεπέρασαν τα € 15 δισ. στα τέλη του 2001. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, αυξήθηκαν κατά 7% σε τρέχουσες τιμές και ανήλθαν σε € 21 δισ. Επισημαίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων του Ομίλου παραμένει ένας από τους υψηλότερους στον κλάδο, με αύξηση κατ΄ απόλυτο μέγεθος € 2,5 δισ. Ειδικότερα, οι χορηγήσεις προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 43% και ανήλθαν σε € 4,6 δισ., αποτελώντας το 41% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου στα τέλη του 2001, έναντι 38% στα τέλη του 2000. Οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των χορηγήσεων και η διατήρηση υψηλού περιθωρίου επιτοκίου στο 3,4% οδήγησαν στη σημαντική βελτίωση κατά 22% των καθαρών εσόδων από τόκους τα οποία ανήλθαν σε € 614 εκ. Τα έσοδα αυτά εμφάνισαν ανοδική πορεία σε όλα τα τρίμηνα του 2001. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες υποχώρησαν κατά 13% και ανήλθαν σε € 247 εκ., εξέλιξη που επιβάρυνε τα συνολικά αποτελέσματα της χρήσης και οφείλεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση των εργασιών που συνδέονται με το ΧΑΑ. Έτσι, οι σχετικές με το ΧΑΑ προμήθειες αναλογούν πλέον σε λιγότερο από το 15% των συνολικών προμηθειών, έναντι 25% κατά την περυσινή περίοδο. Συνολικά, η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους υπερκέρασε τη μείωση των καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες. Έτσι,τα βασικά οργανικά έσοδα (που περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), αυξήθηκαν κατά 9,4% έναντι του 2000 και ανήλθαν σε € 861 εκ. Τα βασικά οργανικά έσοδα συνεισέφεραν πάνω από το 90% των συνολικών εσόδων, έναντι 88% κατά το 2000, γεγονός που αντανακλά την ποιότητα και διατηρησιμότητά τους. Τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, που αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές, επηρεάσθηκαν επίσης δυσμενώς από την πορεία του ΧΑΑ. Αυτό οδήγησε στην καταγραφή ζημιών, πραγματικών ή εξ αποτιμήσεως, στο χαρτοφυλάκιο μετοχών του Ομίλου, οι οποίες όμως αντισταθμίστηκαν από αντίστοιχα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων, παραγώγων και συναλλάγματος και οδήγησαν σε συνολικά θετικά αποτελέσματα ύψους € 16 εκ. έναντι € 2 εκ. το 2000. Για τους ίδιους λόγους, τα αποτελέσματα, που αφορούν στο χαρτοφυλάκιο χρεογράφων διαθεσίμων προς πώληση, που αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές και οι διαφορές αποτίμησης, θετικές ή αρνητικές, πιστώνονται ή χρεώνονται στα ίδια κεφάλαια, υποχώρησαν κατά 53% σε € 35 εκ. κέρδη από € 74 εκ. το 2000. Επίσης υπήρξε χρέωση € 61 εκ. στα ίδια κεφάλαια από αποτιμητικές ζημιές που προέρχονται από αυτό το χαρτοφυλάκιο. Παρά την υποχώρηση των μη οργανικών εσόδων, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,5% και ανήλθαν σε € 943 εκ. Η προσπάθεια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου αντανακλάται και στην περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του λειτουργικού κόστους. Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 9,4% και ανήλθαν σε € 547 εκ. (έναντι αυξήσεως 21% το 2000), γεγονός που επέτρεψε τη βελτίωση του δείκτη κόστους προς μέσο ενεργητικό σε 3% από 3,2% το 2000. Παράλληλα, ο δείκτης αποτελεσματικότητας ανήλθε σε 58,1%, και είναι ένας από τους πλέον ανταγωνιστικούς στην αγορά, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και διατηρησιμότητα των εσόδων. Το λειτουργικό κόστος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από την αύξηση κατά 14% των αποσβέσεων για επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζουν ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μακροπρόθεσμα. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παρά τη δυναμική αύξηση των δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συνδέονται με την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, παραμένουν σταθερά κάτω από το 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου και, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προήλθαν από τις τράπεζες Αθηνών και Κρήτης, που καλύπτονται πλήρως από προβλέψεις, επιτρέπουν τη συγκράτηση των συνολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 3,8% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι προβλέψεις για επισφάλειες καλύπτουν πάνω από 80% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου όλων των κινδύνων (πιστωτικών, αγοράς, λειτουργικών και ρευστότητας). Η Καθαρή Θέση της EFG Eurobank Ergasias ήταν στα τέλη του 2001 € 2 δισ., και παραμένει μια από τις ισχυρότερες στον κλάδο. Επισημαίνεται ότι η Καθαρή Θέση του Ομίλου, περιέχει ελάχιστο «αέρα» από συγχωνεύσεις, δεν περιέχει κέρδη από γυρίσματα μετοχών, έχει ήδη επιβαρυνθεί από αποτιμητικές αλλά μη πραγματοποιηθείσες ζημίες του «χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση» που αναμένεται να αντιστραφούν στο μέλλον, έχει μειωθεί από την επαναγορά ιδίων μετοχών, που μειώνει τα ίδια κεφάλαια (Ε 82 εκ. το 2001), κάτι που όμως μειώνει τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία και έτσι αυξάνει την πραγματική αξία της κάθε μετοχής που παραμένει στα χέρια των μετόχων και, τέλος, έχει λάβει υπόψιν όλες τις επισφάλειες και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας. Η αποδοτικότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE), αφαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκε σε 16,6% (από 16,8%) ενώ η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού προ φόρων (ROA) παρέμεινε από τις υψηλότερες στον κλάδο (1,8%). Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει ισχυρός στο 15%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στους μετόχους για να αντλήσει κεφάλαια στο προσεχές μέλλον.
  ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2002
  Αναφερόμενος στους στόχους του Ομίλου για το 2002, ο κ. Νανόπουλος επισήμανε πως βασικό εργαλείο θα είναι η αξιοποίηση των διευρυμένων δυνατοτήτων που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης μεταξύ της πρώην Eurobank και της πρώην Τράπεζας Εργασίας. Η διαδικασία αυτή θα διευκολυνθεί τα μέγιστα από την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογραφικής υποστήριξης Altamira, εντός των επόμενων μηνών. Παράλληλα, θα δωθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση: στην πιο ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών της κάθε κατηγορίας πελατών και την ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων για την καλύτερη θωράκιση της Τράπεζας, στην περαιτέρω συμπίεση του κόστους και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Τέλος, ένας τομέας όπου επενδύουμε σοβαρά είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας. Διαθέτουμε από τα ικανότερα, τα πιο καταρτισμένα και δυναμικά στελέχη στο τραπεζικό μας σύστημα, τα οποία εργάζονται σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που, με τα πλέον σύγχρονα και αντικειμενικά κριτήρια, επιβραβεύει την ικανότητα, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων της Τράπεζας. Αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2002, ο κ. Νανόπουλος τόνισε πως «έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα μια φιλολογία ότι θα είναι ιδιαίτερα συμπιεσμένα για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του περυσινού τριμήνου. Πράγματι, ως ένα βαθμό, αυτό θα ισχύσει και για την Τράπεζά μας και συνδέεται με ένα και μόνο λόγο: την μη επανάληψη του εφάπαξ κέρδους από τη μακροχρόνια μίσθωση του ξενοδοχείου King George. Αν εξαιρέσουμε αυτόν τον παράγοντα, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2002, θα είναι συγκρίσιμα με αυτά του 2001, αλλά καλύτερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2001». Τέλος, σε ότι αφορά στις εκτιμήσεις για το σύνολο τη τρέχουσας χρήσης, ο κ. Νανόπουλος, τόνισε πως είναι πρόωρο να γίνουν ακριβείς προβλέψεις. «Θα πρέπει όμως να ληφθούν υπόψιν, οι θετικές προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και η δυναμική που επιδεικνύει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Με άλλα λόγια, οι αναπτυξιακές επιδόσεις της Τράπεζάς μας στηρίζονται στις προοπτικές ανάπτυξης του τραπεζικού μας συστήματος, αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Προϋπόθεση για όλα αυτά, είναι η έγκαιρη υλοποίηση των έργων που συνδέονται με το Γ ΚΠΣ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η εμπέδωση της μακροοικονομικής σταθερότητας και ο έλεγχος του πληθωρισμού, καθώς και η πραγματοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, που θα δώσουν νέα αναπτυξιακή πνοή στην οικονομία μας. Όσον αφορά στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο, επισημαίνουμε την ανάγκη υλοποίησης πραγματικών ιδιωτικοποιήσεων, σε συνέχεια των αρχικών μετοχοποιήσεων, την ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης που πρόσφατα εξαγγέλθηκε, την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος σε πιό στέρεες βάσεις, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στα γραφειοκρατικά γρανάζια της οποίας συχνά εγκλωβίζεται η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να γίνουμε η χώρα που προσελκύει τις ξένες επενδύσεις, ευνοεί την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη και δημιουργεί θέσεις εργασίας». Κλείνοντας την παρουσίασή του προς τους μετόχους, ο κ. Νανόπουλος επισήμανε «Ο απολογισμός των δραστηριοτήτων μας για το 2001 και η ανασκόπηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των προοπτικών μας για το 2002 πιστοποιούν τις ισχυρές όσο και υγιείς βάσεις της EFG Eurobank Ergasias. Eνός τραπεζικού ομίλου, που συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά και να εδραιώνει τη θέση του μεταξύ των πρωταγωνιστών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, χτίζοντας μακροπρόθεσμες θετικές προοπτικές. Κινούμαστε μεθοδικά προς την κατεύθυνση που απαιτούν οι εξελίξεις με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας, με τους οποίους δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Αξιοποιούμε τις διεθνείς μας συμμαχίες και ενισχύουμε τη θέση μας στον οικονομικό μας περίγυρο, και σε νέους και πολλά υποσχόμενους τομείς τραπεζικών δραστηριοτήτων. Μέσα από τη στρατηγική μας, που δοκιμάζεται και προσαρμόζεται καθημερινά, προωθούμε τη σταθερή ανάπτυξη εργασιών, που οδηγεί στη σταθερή και ποιοτική κερδοφορία. Δημιουργούμε έτσι, έναν ισχυρό όμιλο, εντός και εκτός Ελλάδας, που παράγει σταθερές και μακροπρόθεσμες αξίες για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένούς του». Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:
 • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας.
 • Την διάθεση μετοχών στο προσωπικό
 • Το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως «αγοράς» μετοχών και
 • Την παράταση διάρκειας της Τράπεζας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρθου 4 του Καταστατικού.
 •