Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2007

Σε συνέχεια της από 30/01/2007 ανακοίνωσης σχετικά με το Οικονομικό Ημερολόγιο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για το έτος 2007, η Τράπεζα ανακοινώνει επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2007, σύμφωνα με τα άρθρα 275 και 292 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως:
Αποκοπή Προσωρινού Μερίσματος χρήσης 2007 (ύψους €0,32 ανά μετοχή): Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2007.

Καταβολή Προσωρινού Μερίσματος χρήσης 2007: Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007.