Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EUROLIFE «Greek Top 20»

Η EFG Eurolife Ασφαλιστική, θυγατρική του Ομίλου Eurobank EFG, προσφέρει ένα νέο επενδυτικό-ασφαλιστικό πρόγραμμα το «Greek Top 20», το οποίο θα διατίθεται από όλα τα καταστήματα της Eurobank και Open24 έως τις 30/11/07.
Το πρόγραμμα «Greek Top 20» αποτελεί μία πρωτοποριακή επενδυτική πρόταση η οποία παρέχει λογαριασμό επένδυσης και ασφάλιση συγχρόνως.
O λογαριασμός επένδυσης αποτελείται από μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Eurobank EFG (LF) Special Purpose Βlue Chips Protect, που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο ειδικά για το πρόγραμμα αυτό και διαχειρίζεται η EFG ΑΕΔΑΚ.
Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι συνδεδεμένη με την τιμή του δείκτη FTSE/ASE20 που απαρτίζεται από μετοχές των 20 μεγαλυτέρων σε κεφαλαιοποίηση Ελληνικών εταιρειών για 5 χρόνια. (ΑTE Bank, Alpha Bank, Βιοχάλκο, Coca Cola, Cosmote, ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνική Τεχνοδομική, Ιntralot, Τράπεζα Κύπρου, Marfin, Μοtor Oil, ΟΤΕ, OΠΑΠ,  Τράπεζα Πειραιώς,  ΤΙΤΑΝ,  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο).
Στην λήξη της 5ετίας (3/12/20012), η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαμορφώνεται από την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη FTSE/ASE20 σε σχέση με την τιμή του δείκτη κατά την έναρξη του προγράμματος. Η απόδοση θα είναι το 100% της οποιασδήποτε θετικής μεταβολής της τιμής του δείκτη FTSE/ASE20. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurobank EFG (LF) Special Purpose Βlue Chips Protect προσφέρει 90% προστασία κεφαλαίου στη λήξη της 5ετίας.
Το πρόγραμμα προσφέρει και ασφαλιστική κάλυψη στον επενδυτή, με καταβολή ενός εγγυημένου ποσού στη λήξη του προγράμματος ή σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη διάρκειά του. Ο επενδυτής έχει επίσης τη δυνατότητα στη λήξη του προγράμματος να εισπράξει το κεφάλαιό του σε οποιαδήποτε μορφή σύνταξης.
Το Greek Top 20 απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μία επένδυση με δυνατότητα υψηλής απόδοσης, με μηχανισμό που προστατεύει σε μεγάλο βαθμό την αρχική επένδυση,  αναλαμβάνοντας ως εκ τούτου πιο περιορισμένο επενδυτικό ρίσκο.