Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελέσματα Eurolife 9μηνο 2007

Ιδιαίτερα θετική πορεία παρουσίασαν κατά το 9μηνο του 2007 οι εργασίες των ασφαλιστικών εταιριών της Eurobank.
Οι δυο ασφαλιστικές εταιρίες EFG Euroilfe ΑΕΑΖ και EFG Eurolife AEΓΑ, κατά 100 % θυγατρικές της Eurobank, αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Ελληνικής αγοράς.  Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων έφτασε στα 234 εκατ. ευρώ, με συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη των κερδών προ φόρων, που παρουσίασαν αύξηση 31 % σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2006, φθάνοντας τα 46 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η EFG Eurolife AEAZ κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις στις Ασφαλίσεις Ζωής με παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής που ανήλθε στο 9μηνο του 2007 τα 213 εκ Ευρώ.
Η διάθεσή προϊόντων εφ’ άπαξ ασφαλίστρου εμφάνισε υστέρηση σε σχέση με το 2006, λόγω του ότι οι διεθνείς συνθήκες των χρηματαγορών δεν ήταν ευνοϊκές για την αύξηση πωλήσεων τέτοιων σύνθετων προϊόντων.Αντίθετα, οι πωλήσεις προγραμμάτων περιοδικών καταβολών  σημείωσαν ανάπτυξη της τάξης του 20%, φτάνοντας τα 93 εκ.ευρώ.
Τέλος, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 27 % σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του  2006.
Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων η EFG Eurolife ΑΕΓΑ είχε παραγωγή ασφαλίστρων η οποία  διαμορφώθηκε στα 21 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά  48 % σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του  2006.