Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG - Μιχάλης Κολακίδης

Με την έλευση του κ. Μιχάλη Κολακίδη, ενισχύεται περαιτέρω η διοικητική ομάδα του Ομίλου EurobankEFG. Ο κ. Κολακίδης αναλαμβάνει από την 1η Νοεμβρίου 2007 την ευθύνη του RiskManagement του Ομίλου ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Επίσης, θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων (RiskCommittee), και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Ο κ. Μιχάλης Κολακίδης εργάστηκε στην Τράπεζας Πειραιώς επί επταετία -από τον Νοέμβριο του 2000- όπου και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στην Τράπεζα Πειραιώς είχε την ευθύνη του Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων, του Τομέα Τραπεζικής Μεγάλων Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων, της Οικονομικής Διεύθυνσης και την εποπτεία θυγατρικών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Προηγουμένως, είχε διατελέσει επί εξαετία (1994 – 2000) CFO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Εταιρειών ΤΙΤΑΝ έχοντας επιχειρησιακή ευθύνη για θυγατρικές και δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Επιπροσθέτως, έχει εργαστείστον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας όπου διετέλεσε Υποδιοικητής το 1993 καθώς και στη Citibank Ελλάδας (1979-1993), από όπου και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον Τραπεζικό χώρο.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το LondonSchoolofEconomics και MBA από το LondonBusinessSchool.