Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. 26/10/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. στη συνεδρίαση της 26/10/07, εξέλεξε τον κ. Μιχάλη Κολακίδη ως μέλος από την 1/11/07. Ο κ. Κολακίδης, ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, θα αντικαταστήσει τον κ. Χαράλαμπο Κύρκο, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά από μακροχρόνια και ουσιαστική συνεισφορά στην Τράπεζα και τον Όμιλο, για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο τον ευχαριστεί.
Ο κ. Μιχάλης Κολακίδης γεννηθείς το έτος 1954, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το London School of Economics και MBA από το London Business School.
Εργάσθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς επί επταετία, από τον Νοέμβριο του 2000, όπου και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στην Τράπεζα Πειραιώς είχε την ευθύνη του Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων, του Τομέα Τραπεζικής Μεγάλων Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων, της Οικονομικής Διεύθυνσης και την εποπτεία θυγατρικών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προηγουμένως, είχε διατελέσει επί εξαετία (1994 – 2000) CFO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Εταιρειών ΤΙΤΑΝ έχοντας επιχειρησιακή ευθύνη για θυγατρικές και δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Επιπροσθέτως,  έχει εργαστεί στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας όπου διετέλεσε Υποδιοικητής το 1993 καθώς και στη Citibank Ελλάδας (1979-1993), από όπου και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον τραπεζικό χώρο.