Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόταση για τη διανομή προμερίσματος €0,32 ανά μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., στη χθεσινή συνεδρίασή του (17.10.2007), αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει συγκληθεί για την 9.11.2007, τη διανομή στους μετόχους της προμερίσματος, ποσού €0,32 ανά μετοχή, βάσει των καθαρών κερδών της Τράπεζας κατά την περίοδο 1.1.2007-30.6.2007.
Ο προσδιορισμός των δικαιούχων για τη λήψη του προμερίσματος, οι ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής θα ανακοινωθούν σύμφωνα με το νόμο, αφού οριστικοποιηθούν μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εκτιμάται ότι ημέρα αποκοπής θα είναι η 22.11.2007 και πληρωμής η 3.12.2007.
Υπενθυμίζεται ότι το προμέρισμα της χρήσης 2006, που καταβλήθηκε την 8.12.2006, ήταν €0,29 ανά μετοχή, σε αναπροσαρμοσμένο αριθμό μετοχών, λόγω των αυξήσεων του αριθμού των μετοχών μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της 3.4.07 και την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2.8.07.