Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βραβείο στην EFG Eurobank Ergasias

Η EFG Eurobank Ergasias βραβεύθηκε ως η καλύτερη ελληνική επιχείρηση σε θέματα προσέλκυσης, ανάδειξης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της από την διεθνή εταιρία συμβούλων KPMG.

Η EFG Eurobank Ergasias βραβεύθηκε ως η καλύτερη ελληνική επιχείρηση σε θέματα προσέλκυσης, ανάδειξης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της από την διεθνή εταιρία συμβούλων KPMG.
Τα βραβεία, που θεσπίστηκαν από την διεθνή εταιρία, αξιολογούν την προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου διοίκησης των ανθρώπινων πόρων σε συνδυασμό με την εφαρμογή των καλύτερων πρωτοβουλιών και πρακτικών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αξιολογήθηκαν 31 προτάσεις ισάριθμων επιχειρήσεων και τρεις απ’ αυτές βραβεύθηκαν. Η EFG Eurobank Ergasias βραβεύθηκε στην κατηγορία «Επιλογή και Διακράτηση Προσωπικού».Για την EFG Eurobank Ergasias, η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής που ακολούθησε ανέκαθεν με συνέπεια στο θέμα της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Η πολιτική αυτή στηρίχθηκε στην εφαρμογή στην πράξη της αρχής ότι η επιτυχία ενός οργανισμού, μετρούμενη με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, είναι στενά συνδεδεμένη με την πολιτική απασχόλησης και ανάδειξης του ανθρώπινου παράγοντα. Η διάκριση δε αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί και αναγνώριση της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την αντιμετώπιση των εύλογων δυσκολιών που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία των διαδοχικών συγχωνεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία επίσης έγινε και μεγάλος αριθμός νέων προσλήψεων.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η KPMG μελέτησε το Σύστημα Αξιολόγησης, το Σύστημα Προτάσεων Σταδιοδρομίας, τις διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας, την οργάνωση του συστήματος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας στο e-recruitment, την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων αξιολόγησης και κατάταξης των θέσεων σε οικογένειες θέσεων εργασίας.