Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG-Χορηγία ΕΛΕΠΑΠ

Μια νέα συνεργασία εγκαινίασαν η Eurobank EFG και η ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων), με αφορμή τη χορηγία ενός πιλοτικού προγράμματος της ΕΛΕΠΑΠ για την Αποκατάσταση και Επανένταξη Ατόμων μετά από Εγκεφαλικές Βλάβες, που ανέλαβε η εταιρία Eurobank Cards.
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της επανένταξης  στους ατομικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και εργασιακούς ρόλους, ατόμων μετά από εγκεφαλική βλάβη, ηλικίας 16 με 40 χρόνων, τα οποία χρήζουν εξειδικευμένης συμβουλευτικής και εκπαιδευτικής προσέγγισης. Το πρόγραμμα  προσεγγίζει με  σφαιρικό και συστηματικό τρόπο την επαναφορά γνωστικών δεξιοτήτων, την επανεκπαίδευση, την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτογνωσίας, και τη συμβουλευτική  υποστήριξη του ατόμου και  της οικογένειάς του για τη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας.
Η χορηγία γίνεται προς τιμήν του για πολλά χρόνια ανώτατου στελέχους του Ομίλου, κ. Γιώργου Αλβέρτη.
Η χορηγία του προγράμματος αφορά περίοδο πέντε ετών και ανέρχεται σε €100.000 ετησίως. Ειδικώς για την πρώτη χρονιά η Eurobank Cards θα χρηματοδοτήσει επίσης το σχεδιασμό και την υλικοτεχνική υποδομή του προγράμματος με επιπλέον €30.000.
Την πορεία υλοποίησης του νέου προγράμματος, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας, θα παρακολουθεί ειδική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν, ως εκπρόσωποι του χορηγού, η κα Αλεξία Έβερτ – Αλβέρτη και ο κ. Βύρων Μπαλλής αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.