Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG- Αποχώρηση κ. Κύρκου

Μετά από μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 12 ετών στον Όμιλο Eurobank EFG, ο κ. Χαράλαμπος Κύρκος, Γενικός Διευθυντής του Risk Management, εκδήλωσε την επιθυμία να αποχωρήσει από τον Όμιλο.  Ο κ. Κύρκος διετέλεσε σημαντικό στέλεχος του Ομίλου σε διάφορους τομείς ευθύνης και συνέβαλε ουσιαστικά στην μέχρι τώρα ανάπτυξη των εργασιών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Η Διαχείριση Κινδύνων αποτέλεσε τον κυριότερο τομέα δραστηριότητάς του και διετέλεσε μέλος του ΔΣ και πρόεδρος της Επιτροπής Κινδύνων  της Τράπεζας, πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., καθώς και πρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. άλλων θυγατρικών του Ομίλου.
Ο κ. Χ. Κύρκος συμφώνησε  να παραμείνει ως Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας από 25.10.2007 έως την 31.12.2007, ημερομηνία αναχώρησης του από τον  Όμιλο. Παράλληλα θα διατηρήσει τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. μέχρι την ίδια ημερομηνία.
Το ΔΣ και η Διοίκηση της Τράπεζας ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Χ. Κύρκο για την προσφορά του.