Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα διάκριση για την υπηρεσία e-Banking της Eurobank EFG από το περιοδικό Global Finance

Ως την «Καλύτερη Τράπεζα στην παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές μέσω Διαδικτύου» («Best Consumer Internet Bank») για το 2007 στην Ελληνική αγορά ανακήρυξε, για 3η χρονιά, την Eurobank EFG, το διεθνούς κύρους Αμερικάνικο περιοδικό Global Finance.

Μεταξύ άλλων, οι παράμετροι που συνέβαλαν στη νέα αυτή διάκριση για το e-Banking είναι:
  • η επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης και εξυπηρέτησης της ηλεκτρονικής πελατείας
  • το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών
  • τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήσης της υπηρεσίας
  • ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου www.eurobank.gr
Τονίζοντας το περιοδικό τη σπουδαιότητα της ηλεκτρονικής τραπεζικής αναφέρει ότι: «Σε λιγότερο από μια δεκαετία, το Internet έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο πολλοί καταναλωτές αλλά και οι περισσότερες επιχειρήσεις εκτελούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές».
Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική της Τράπεζας για την ανάπτυξη και συνεχή εξέλιξη των σύγχρονων εναλλακτικών δικτύων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
 
Η επιτυχημένη αυτή στρατηγική έχει ως αποτέλεσμα την όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση και ικανοποίηση των πελατών, αλλά και τις συνεχείς διακρίσεις της Τράπεζας στις συγκριτικές δοκιμές στις οποίες συμμετέχει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (PCMagazine, PCWorld, RAM, Global Finance).