Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δωρεά στο Δήμο Πατρέων

Με ιδιαίτερη χαρά, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων για συγκέντρωση χρηματικού ποσού με σκοπό την αγορά δύο ειδικών λεωφορείων για τις ανάγκες του ιδρύματος ΜΕΡΙΜΝΑ. Η EFG Eurobank Ergasias θα συμμετάσχει στη σχετική δαπάνη σύμφωνα με τον επιμερισμό που έχει κάνει ο Δήμος με το ποσό των € 7.000. Την επιταγή παρέδωσε σήμερα στον Δήμαρχο Πατρέων,κ. Ευάγγελο Φλωράτο, ο Περιφερειακός Διευθυντής της Τράπεζας κ. Ανδρέας Ασπρούδας.

Με ιδιαίτερη χαρά, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων για συγκέντρωση χρηματικού ποσού με σκοπό την αγορά δύο ειδικών λεωφορείων για τις ανάγκες του ιδρύματος ΜΕΡΙΜΝΑ. Η EFG Eurobank Ergasias θα συμμετάσχει στη σχετική δαπάνη σύμφωνα με τον επιμερισμό που έχει κάνει ο Δήμος με το ποσό των € 7.000. Την επιταγή παρέδωσε σήμερα στον Δήμαρχο Πατρέων,κ. Ευάγγελο Φλωράτο, ο Περιφερειακός Διευθυντής της Τράπεζας κ. Ανδρέας Ασπρούδας.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Πατρέων δίνει την ευκαιρία στην EFG Eurobank Ergasias να εκφράσει έμπρακτα την βούλησή της να συμμετέχει ενεργά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών των πόλεων όπου δραστηριοποιείται. Πρόκειται για έναν ευρύτερο στρατηγικό προσανατολισμό στο πλαίσιο του οποίου ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος χρηματοπιστωτικός οργανισμός όπως η EFG Eurobank Ergasias θα πρέπει να συνδυάζει αρμονικά την επιχειρηματική δραστηριότητα με την ενεργό κοινωνική του παρουσία.