Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG - Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank EFG με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε 15 παλαιές και τιμή διάθεσης 20 ευρώ ανά μετοχή. Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε περίπου 1.229 εκ. Ευρώ.
Στο πλαίσιο της αύξησης, θα εκδοθούν 61.444.496 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ  και με τιμή διάθεσης 20 ευρώ ανά μετοχή, για τις οποίες ενεγράφη περίπου το 97,47% των μετόχων. Από τις 1.554.008 αδιάθετες μετοχές, οι 754.178 διατέθηκαν κατά προτεραιότητα στο προσωπικό που είχε υποβάλλει σχετική αίτηση με μέγιστο αριθμό 200 μετοχές ανά άτομο και τιμή διάθεσης 20 ευρώ ανά μετοχή.
Από τις εναπομείνασες αδιάθετες μετοχές που διατέθηκαν στους μετόχους που έχουν προεγγραφεί, θα ικανοποιηθεί αναλογικά το 4,87% της σχετικής ζήτησης. Συγκεκριμένα, οι παλαιοί μέτοχοι ασκώντας το δικαίωμα προεγγραφής για τις τυχόν αδιάθετες μετοχές, προεγγράφησαν για 16.410.085 νέες μετοχές  ύψους 328,2 εκ. ευρώ.
 
Κατά συνέπεια, η συνολική ζήτηση από εργαζόμενους και μετόχους υπερκάλυψε τις αδιάθετες μετοχές κατά περίπου 11 φορές.
Η επιτυχία της αύξησης καταδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη των μετόχων, ειδικών επενδυτών και ιδιωτών, στην πορεία και τις προοπτικές του τραπεζικού ομίλου της Eurobank EFG.
Κεφαλαιακά ενισχυμένος ο Όμιλος, θα επιταχύνει τους ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης και θα συνεχίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του, τόσο στις χώρες που ήδη έχει παρουσία, όσο και σε νέες χώρες όπου υπάρχουν ενδιαφέρουσες προοπτικές και ευκαιρίες για την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων.
Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα ο όμιλος Eurobank EFG  έχει παρουσία εκτός Ελλάδος σε επτά χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Πολωνία, Ουκρανία, Τουρκία, Κύπρο) έχοντας επενδύσει 1,5 δις. Ευρώ. Το συνολικό δίκτυο ανέρχεται σε 1.400 καταστήματα και σημεία πώλησης, όπου απασχολούνται 21.000 άτομα προσωπικό. Σημειώνεται ότι με βάση τους χρηματοοικονομικούς στόχους που έχουν ανακοινωθεί τα καθαρά κέρδη του Ομίλου θα ανέλθουν το 2007 συνολικά σε 820 εκ. ευρώ εκ των οποίων τουλάχιστον 60 εκ. ευρώ θα προέλθουν από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 2010 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.550 εκ. ευρώ εκ των οποίων τουλάχιστον τα 550 εκ. ευρώ θα προέλθουν από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

“ Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αυστραλία, στον Καναδά  ή στην Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται εδώ δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με τη U.S.Securities Act του 1933, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί (η “Securities Act”) και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή εκτός εάν αυτό γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής της Securities Act. Δεν θα υπάρξει δημόσια  προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα και δεν συνιστά πρόσκληση προς πώληση ή υποκίνηση πρόσκλησης για αγορά των κινητών αξιών που αναφέρονται στην παρούσα, στην Ελλάδα. Η όποια επενδυτική απόφαση πρέπει να βασίζεται μόνο στις πληροφορίες που περιέχονται στο εγκεκριμένο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι/θα είναι διαθέσιμο στις [ημερομηνία και τόπος] και όχι στα περιεχόμενα της παρούσας ανακοίνωσης ”.