Πώληση Δικαιωμάτων Προτίμησης Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση Δικαιωμάτων Προτίμησης Ιδίων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του την 31.8.2007 την πώληση των 3.295.153 δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό ιδίων μετοχών, που κατέχει η Τράπεζα σήμερα.

Η ανωτέρω πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο διάστημα 3.9.2007 έως 10.9.2007.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.