Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Την έκδοση 2 νέων μετοχών για κάθε 15 παλαιές μετοχές με τιμή έκδοσης €20 ανά μετοχή και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών Μετόχων αποφάσισε η Α΄Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που συνήλθε σήμερα.
Οι Μέτοχοι ενέκριναν την σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος «Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, ύψους €1.229 εκ.,  υπαγορεύεται από την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής του Ομίλου μας που είναι σταθερά προσανατολισμένη στην δημιουργία ενός ισχυρού, διεθνούς πλέον, χρηματοπιστωτικού οργανισμού με ενεργό, ανταγωνιστική και επιτυχημένη παρουσία σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια που εκτείνεται από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα προσφέρουν ακόμα πιο ευρείες δυνατότητες στον τραπεζικό μας  Όμιλο να αξιοποιήσει τις προκλήσεις που αναδύονται στο ευρύτερο γεωγραφικό μας περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που παγκοσμιοποιείται και εξελίσσεται ταχύτατα επιφυλάσσοντας ευκαιρίες για όσους είναι ικανοί και προετοιμασμένοι να τις αξιοποιήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε με συνέπεια την δυναμική ανάπτυξή μας με βάση στοχευμένες εξαγορές και ταχύτερη οργανική ανάπτυξη, τόσο στις χώρες που έχουμε ήδη παρουσία, όσο και σε άλλες χώρες που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και ευκαιρίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Διερευνούμε τις συνθήκες, αναλύουμε τη συγκυρία και αναζητούμε τις πιο πρόσφορες επιλογές για την κάθε χώρα επιτυγχάνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους μας.».
Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης, που ενέκρινε τους όρους της αύξησης του κεφαλαίου, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών (€20 ανά μετοχή) είναι κατά 25,3 % χαμηλότερη της χθεσινής (1/8/2007) τιμής κλεισίματος της μετοχής. Οι ακριβείς ημερομηνίες αποκοπής και άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Εκτιμάται ότι το δικαίωμα θα αποκοπεί στις 27 Αυγούστου, ενώ η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων υπολογίζεται για το διάστημα 31 Αυγούστου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2007. Οι νέες μετοχές, που εκτιμάται ότι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο εντός του Σεπτεμβρίου, θα δικαιούνται μερίσματος για την τρέχουσα χρήση. Σύμβουλοι για την έκδοση είναι τρεις διεθνείς τράπεζες, οι Citigroup Global Markets Limited,  Deutsche Bank AG και  Lehman Brothers International (Europe).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Ν. Νανόπουλος, αναφερόμενος στην δραστηριότητα του Ομίλου, εντός και εκτός Ελλάδος, τόνισε ότι: «Η δυναμική πορεία ανάπτυξης του Ομίλου μας εντός και εκτός των συνόρων, οι προοπτικές που διαγράφονται και οι υψηλές επιδόσεις μας σε όλες τις χώρες και τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε, υπαγόρευσαν την αναθεώρηση προς τα πάνω και την επέκταση μέχρι το 2010, των στόχων κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας του τραπεζικού μας Oμίλου, τους οποίους είχαμε ανακοινώσει το Φεβρουάριο του 2007. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα θα επιδιώξει:
  • Καθαρά Κέρδη Ομίλου τουλάχιστον €820εκατ. το 2007 και €1.550εκατ. το 2010
  • Καθαρά Κέρδη από τη Νέα Ευρώπη τουλάχιστον €60εκατ. το 2007 και €550εκατ. το 2010 (ή ποσοστό άνω του 35% της κερδοφορίας του Ομίλου)
  • Δείκτη Κόστους-Εσόδων Ομίλου κάτω από 45% το 2010
  • Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου άνω του 25% το 2010
Οι στόχοι μας είναι φιλόδοξοι αλλά επιτεύξιμοι. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως έχουμε τις ικανότητες, τα μέσα, τη βούληση και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, για να τους υλοποιήσουμε με σεβασμό πάντα στους μετόχους μας αλλά και τους πελάτες μας. Η στρατηγική μας παραμένει σταθερά εστιασμένη στη διασφάλιση των μακροπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης και εστιάζει πλέον ακόμα περισσότερο στη διασφάλιση διατηρήσιμης υγιούς κερδοφορίας. Και όλοι οι άνθρωποι του οργανισμού μας – που αποτελούν το ισχυρότερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα – είναι δεσμευμένοι στους κοινούς μας στόχους και με τις αναμφισβήτητες ικανότητές τους εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα».

Το υλικό αυτό δεν αποτελεί δημόσια προσφορά για την πώληση κινητών αξιών στις Η.Π.Α, στην Αυστραλία, στον Καναδά ή στην Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες στις οποίες το υλικό αυτό αναφέρεται δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν πρόκειται να καταχωρισθούν σύμφωνα με τον Νόμο των Η.Π.Α περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Νόμος περί Κινητών Αξιών») και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α χωρίς καταχώριση ή εξαίρεση από την καταχώριση, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Η.Π.Α.
Το υλικό αυτό δεν αποτελεί δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα και δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς προς απόκτηση κινητών αξιών στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην πληροφόρηση που περιέχεται στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο πρόκειται να είναι διαθέσιμο εντός του μηνός Αυγούστου 2007, στην Αθήνα,  και όχι στο περιεχόμενο του παρόντος.