Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οικονομικά Στοιχεία Α' εξαμήνου 2007

  • Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε €417εκ.
  • Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109%  και Ομίλου κατά 33%
  • Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με το Δίκτυο να ανέρχεται σε 900 Καταστήματα, Σημεία Πώλησης και Επιχειρηματικά Κέντρα
  • Ανακοίνωση Νέων, Υψηλότερων Χρηματοοικονομικών Στόχων

Με δυναμικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου Eurobank EFG στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη το Α΄ εξάμηνο του 2007. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 31% έναντι του περσινού Α΄ εξαμήνου και διαμορφώθηκαν σε €416,7εκ. Τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από το σύνολο των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθαν σε €21,7εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία τετραπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €42εκ., από €9,7εκ. το περσινό εξάμηνο. Εντυπωσιακή ήταν και η επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων στη Νέα Ευρώπη, με τις χορηγήσεις να ανέρχονται σε €6,2 δισ. και να σημειώνουν αύξηση κατά 109% σε συγκρίσιμη βάση . Στο τέλος του Α΄ εξαμήνου, το δίκτυο του Ομίλου Eurobank EFG αριθμούσε συνολικά πάνω από 1400 καταστήματα, σημεία πώλησης και επιχειρηματικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκ των οποίων τα 900 στη Νέα Ευρώπη.  

Οι υψηλές επιδόσεις του Ομίλου ενισχύουν τη στρατηγική για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του σε χώρες της Νέας Ευρώπης, όπου ήδη δραστηριοποιείται, και την επέκτασή του σε νέες χώρες που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Μοχλός για την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στο εξωτερικό θα είναι η οργανική ανάπτυξη και επιλεκτικές εξαγορές που θα δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους μας.

Η επιταχυνόμενη αύξηση των εργασιών του Ομίλου κυρίως εκτός Ελλάδας και η προοπτική μελλοντικών εξαγορών στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου οδηγούν τη Διοίκηση της Eurobank EFG να εισηγηθεί στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα λάβει χώρα στις 2 Αυγούστου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1,2δισ. Το Δ.Σ. στην αυριανή του συνεδρίαση θα προσδιορίσει τους όρους της αύξησης κεφαλαίου.

Στα πλαίσια αυτά αναθεωρούνται προς τα πάνω και επεκτείνονται μέχρι το 2010 οι στόχοι κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας που είχαν ανακοινωθεί το Φεβρουάριο του 2007. Ειδικότερα, οι νέοι στόχοι έχουν ως εξής:

  • Kαθαρά Κέρδη Ομίλου τουλάχιστον €820εκ. το 2007 και €1.550εκ. το 2010
  • Καθαρά Κέρδη από τη Νέα Ευρώπη τουλάχιστον €60εκ. το 2007 και €550εκ το 2010 (ή ποσοστό άνω του 35% της κερδοφορίας του Ομίλου)
  • Δείκτης Κόστους-Εσόδων Ομίλου κάτω από 45% το 2010
  • Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου άνω του 25% το 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

 Βασικά Μεγέθη

  Α' Εξάμηνο 2007  

     Α' Εξάμηνο 2006    

Δ %

 Σύνολο Ενεργητικού (€ δισ.)

61,3

 47,8

 28,3%

 Σύνολο Χορηγήσεων (€ δισ.)

40,5

 30,4

 33,1%

 Σύνολο Καταθέσεων (€ δισ.)

 27,1

21,4

 26,7%

 Συνολο Εσόδων  (€ εκ.)

 1.339

 1.092

 22,6%

 Καθαρά Κέρδη (€ εκ.)

 417

318

 31,0%

 Αποδοτικότητα Ενεργητικού

 1,47%

1,39%

 8μ.β.

 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων              

 28,0%

 23,7%

 429μ.β.

 Κόστος προς Έσοδα

 47,4%

46,1%

     131μ.β.    

Το Σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου αυξήθηκε κατά 28,3% και διαμορφώθηκε σε €61,3δισ. στo τέλος Ιουνίου 2007, ως αποτέλεσμα κυρίως της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης. Οι Συνολικές Χορηγήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 33,1% και διαμορφώθηκαν σε €40,5δισ., με τα υπόλοιπα χορηγήσεων να αυξάνονται κατά 22% στην Ελλάδα και 109%  στη Νέα Ευρώπη. Σε τριμηνιαία βάση, οι νέες χορηγήσεις στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη ανήλθαν στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο και διαμορφώθηκαν σε €1,9δισ. και €1,3δισ. αντίστοιχα, όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006 ήταν €1,3δισ. στην Ελλάδα και €428εκ.στη Νέα Ευρώπη.

Εντυπωσιακή ήταν η ανάπτυξη εργασιών και ενδυνάμωση των σχέσεων με τον επιχειρηματικό κόσμο, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα χορηγήσεων προς επιχειρήσεις να σημειώσουν δυναμική αύξηση κατά 36,5% και να ανέλθουν σε €21,7δισ. Με ταχείς ρυθμούς συνεχίστηκε και η επέκταση των χορηγήσεων προς ιδιώτες στην Ελλάδα και στη Νέα Ευρώπη, με τα δάνεια προς νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά) να ενισχύονται κατά 29,4% και να διαμορφώνονται σε €18,9δισ. στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2007.

Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων οδήγησε στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Ειδικότερα, ο δείκτης των μη εξυπηρετουμένων δανείων μειώθηκε στο 2,57% των συνολικών χορηγήσεων, ποσοστό που είναι ιστορικά το χαμηλότερο για την Eurobank EFG. Οι προβλέψεις ως ποσοστό των ενήμερων χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 1%, καλύπτοντας το 92,4% των επισφαλών απαιτήσεων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά και που ξεπερνάει το όριο του 90% που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας.

Υψηλοί ήταν και οι ρυθμοί ανάπτυξης στον τομέα της Διαχείρισης Περιουσίας, όπου τα Συνολικά υπό διαχείριση Κεφάλαια των Πελατών του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 23,7% και ανήλθαν σε €48,9δισ. στο τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2007. Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών στη Νέα Ευρώπη, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €5,4δισ., από €3,3δισ. το περσινό εξάμηνο. Οι Καταθέσεις του Ομίλου (εξαιρουμένων των repos) ενισχύθηκαν κατά 26,5% έναντι του Α΄ εξαμήνου του 2006, και ανήλθαν σε €26,8δισ. στο τέλος Ιουνίου 2007. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Private Banking και των Ασφαλιστικών Εργασιών παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 16,3% σε €7,9δισ. και 23% σε €1,1δισ. αντίστοιχα.

Η ισχυρή επέκταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους να σημειώσουν αύξηση κατά 22,3% και να διαμορφωθούν σε €926,8εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2007. Το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €482εκ., και ήταν αυξημένα κατά 8,5% έναντι του Α΄ τριμήνου. Τα καθαρά έσοδα τόκων που προέρχονται από τις δραστηριότητες στη Νέα Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 91% και διαμορφώθηκαν σε €177,5εκ., συνεισφέροντας κατά 19,2% στα συνολικά καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου. Ταυτόχρονα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό) διατηρήθηκε άνω του 3,2%.

Τα Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 20,6% και διαμορφώθηκαν σε €301,5εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2007. Τα Έσοδα Προμηθειών από Τραπεζικές Εργασίες αυξήθηκαν κατά 20,2% και ανήλθαν σε €264,5εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2007, λόγω της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων, της ανάπτυξης των εργασιών του δικτύου και των δραστηριοτήτων στις κεφαλαιαγορές. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής παρουσίας του Ομίλου στις κεφαλαιαγορές και της θετικής συγκυρίας, τα έσοδα προμηθειών από τις κεφαλαιαγορές (χρηματιστηριακές εργασίες, επενδυτική τραπεζική και Treasury) ενισχύθηκαν κατά 15% και διαμορφώθηκαν σε €71,3εκ., έναντι €62εκ. το περσινό εξάμηνο. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των εσόδων προμηθειών από τη Νέα Ευρώπη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 76,4% και διαμορφώθηκαν σε €66εκ. το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Η αποτελεσματική διαχείριση της Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) και της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγορών σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες στις κεφαλαιαγορές συνέβαλαν στη σημαντική ενίσχυση των Εσόδων από Χρηματοοικονομικές Πράξεις αγοράς μετοχών, ομολόγων και συναλλάγματος κατά 57% σε €89,1εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2007, από €56,8εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Συνολικά, τα έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων μαζί με τα έσοδα από μερίσματα και λοιπές εργασίες ανήλθαν σε €110,4εκ. στο τέλος Ιουνίου 2007, καταγράφοντας αύξηση κατά 31,7%.
 
Τα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 22,6% και διαμορφώθηκαν σε €1,3δισ. το Α΄ εξάμηνο του 2007, από €1,1δισ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006. Οι ισχυροί ρυθμοί αύξησης των εργασιών του Ομίλου στη Νέα Ευρώπη είχαν ως αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα από την ευρύτερη περιοχή να αυξηθούν σημαντικά κατά 85% και να ανέλθουν σε €258,4εκ. Η συνεισφορά των εσόδων αυτών στα συνολικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκε το Α΄ εξάμηνο του 2007 σε 19,3%, από 12,8%  που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες αυξήθηκαν κατά 11,1% στην Ελλάδα και 26,1% σε επίπεδο Ομίλου, ενώ σε συγκρίσιμη βάση , η αύξηση των λειτουργικών δαπανών για τον Όμιλο ήταν 16,7%. Στην εξέλιξη αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε η αύξηση του δικτύου κατά 115 καταστήματα, επιχειρηματικά κέντρα και σημεία πώλησης το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους καθώς και οι επενδύσεις στις χώρες της Νέας Ευρώπης για την επέκταση και ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην περιοχή. Παρά ταύτα, ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 47,4%, ενώ για τις εργασίες στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω σε 39% στα τέλος του εξαμήνου 2007. 

Η αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αποδοτικότητας του μέσου Ενεργητικού (μετά από φόρους) σε 1,47% και της αποδοτικότητας των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) σε 28,0% το Α΄ εξάμηνο  του 2007. Τέλος ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ διαμορφώθηκε σε 10,6%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier Ι ανήλθε σε 6,9%.
Στη Νέα Ευρώπη ο Όμιλος συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς την ενίσχυση της παρουσίας και της κερδοφορίας του. Μέσα σε έξι μόλις μήνες δημιουργήθηκαν 115 νέα καταστήματα, επιχειρηματικά κέντρα και σημεία πώλησης, με αποτέλεσμα το συνολικό δίκτυο να φτάνει τα 900. Η ανάπτυξη του δικτύου, η ταυτόχρονη ενίσχυση των κεντρικών υποστηρικτικών μονάδων και η δημιουργία εξειδικευμένων θυγατρικών εταιριών συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των εργασιών και της κερδοφορίας, καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Όπως προαναφέρθηκε, τα συνολικά καθαρά κέρδη από τη Νέα Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε €21,7εκ. στο τέλος του Α΄ εξαμήνου, έναντι ζημιών πέρυσι, ενώ εξαιρουμένης της Πολωνίας και της Ουκρανίας τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε €42εκ., από 9,7εκ το Α΄ εξάμηνο του 2006. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης στο Β΄ Τρίμηνο του τρέχοντος έτους είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη της περιόδου αυτής να διπλασιαστούν έναντι του Α΄ τριμήνου και να ανέλθουν σε € 14,7εκ.
 

Στη Βουλγαρία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 6 μήνες η λειτουργική συγχώνευση της DZI Bank με την PostBank. Η σημαντική αυτή εξέλιξη αύξησε το δίκτυο σε 278 καταστήματα και σημεία εξυπηρέτησης πελατείας, που είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας. Σε αναγνώριση της δυναμικής ανάπτυξης και την ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει, η Postbank βραβεύθηκε πρόσφατα από την έγκυρη εφημερίδα Paris σαν η καλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας για το 2006. Παράλληλα, ο Όμιλος Eurobank EFG έχει ενισχύσει την παρουσία του με τη δημιουργία εξειδικευμένων εταιριών παροχής υπηρεσιών Leasing, Factoring και Real Estate προς τους πελάτες της Postbank και της DZI Bank. Στη Ρουμανία η BancPost επίσης ανέπτυξε σημαντικά το δίκτυό της, το οποίο αριθμεί 242 καταστήματα και σημεία εξυπηρέτησης πελατείας, ενώ εμφανίζει σημαντική επιτάχυνση του όγκου εργασιών της τόσο σε δάνεια προς επιχειρήσεις όσο και προς ιδιώτες. Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της τράπεζας υπερδιπλασιάστηκε το Α΄ εξάμηνο του 2007 έναντι του Α΄ εξαμήνου του 2006, ενώ αυξήθηκε κατά 28% το Β΄ τρίμηνο του 2006 έναντι του Α΄ φετινού τριμήνου, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αναδιοργάνωσης και εισαγωγής νέων καινοτόμων προϊόντων. Οι δραστηριότητες της τράπεζας στη Ρουμανία ενισχύονται από ένα πλέγμα θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Eurobank EFG στους τομείς Χρηματιστηριακών Εργασιών, Επενδυτικής Τραπεζικής, Leasing, Real Estate και Διαχείρισης Περιουσίας. 
Στη Σερβία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες νομικής ενοποίησης των τραπεζών Eurobank EFG και NSB.  Η νέα ενοποιημένη τράπεζα, που μετονομάστηκε σε Eurobank EFG Stedionica, έχει ένα δίκτυο 102 καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης πελατείας και παρέχει υπηρεσίες ποιότητας σε εταιρείες και ιδιώτες.  Κατά την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 74,16% της χρηματιστηριακής εταιρείας Prospera Securities με τρέχον μερίδιο αγοράς 6,3%.

Στην Πολωνία συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς η επέκταση του δικτύου, το οποίο στο τέλος Ιουνίου 2007 ανερχόταν σε 200 καταστήματα και σημεία πώλησης. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε €742εκ. στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2007, από €231εκ. στο τέλος του 2006 και μόλις €19εκ. ένα χρόνο πριν, με τα δάνεια προς νοικοκυριά της Polbank EFG να αντιστοιχούν ήδη στο 1% των συνολικών δανείων προς νοικοκυριά της Πολωνικής αγοράς. Στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι νέες χορηγήσεις προς ιδιώτες (καταναλωτικά, στεγαστικά και δάνεια προς μικρές επιχ.) της Polbank EFG αντιστοιχούσαν σε μερίδιο αγοράς 6% επί των συνολικών νέων χορηγήσεων προς ιδιώτες της Πολωνικής αγοράς το ίδιο τρίμηνο. 

Στην Τουρκία ξεκίνησε η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στο χώρο της τραπεζικής επιχειρήσεων μέσω της Tekfenbank, το 70% της οποίας απέκτησε η Eurobank EFG στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2007. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν 3 νέα καταστήματα και ενισχύθηκαν με νέο στελεχιακό δυναμικό οι Διευθύνσεις Τραπεζικής Μεγάλων Επιχειρήσεων, Treasury και Πελατών Υψηλής Οικονομικής Επιφάνειας. Παράλληλα ξεκίνησαν εργασίες στον τομέα του Factoring. Στο χώρο των κεφαλαιαγορών, η EFG Istanbul Securities συνέχισε τη δυναμική της πορεία, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στις συνολικές συναλλαγές σε 3,5%, από 2,5% πέρυσι.

Στην Ουκρανία, εγκαταστάθηκε με επιτυχία το νέο λειτουργικό σύστημα της τράπεζας, ενώ 3 μήνες μετά την εξαγορά το  συνολικό δίκτυο αριθμεί πλέον 45 καταστήματα, μετά τη δημιουργία 11 νέων μονάδων.
 

 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (€ εκ.)

 Α' Εξάμ. 2007 

 Α' Εξάμ. 2006 

 Δ %

    Νέα Ευρώπη    

 Καθαρά Έσοδα από Τόκους

 926,8

758,0

 22,3%

 177,5

 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες

 264,5

 220,1

 20,2%

 65,8

 Έσοδα Προμηθειών από μη τραπεζικές εργασίες    

 37,0

 29,9

 23,7%

 0,2

 Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα

 1.338,8

 1.091,9

 22,6%

 258,4

 Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες

 634,1

 502,9

 26,1%

 213

 Προβλέψεις

 186,3

 171,5

 8,6 %

 25,7

 Κέρδη προ φόρων μετά δικ. Μειοψ.

 516,2

 416,5

 23,9%

 18,4

 Καθαρά Κέρδη

 416,7

 318,1

 31,0%

 21,7

 Σύνολο Χορηγήσεων

 40.535

 30.446

 33,1%

 6.187

 Σύνολο Καταθέσεων

 27.131

 21.411

 26,7%

 3.918

 Σύνολο Ενεργητικού

 61.320

 47.812

 28,3%

 9.683

 Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους

 3.016

 2.491

 21,1%  

 1.020

 

Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων
(προ προβλέψεων, € εκ)                                                

  Α' Εξάμ. 2007    

   Α' Εξάμ. 2006 

 Δ %

 Καταναλωτικά Δάνεια

 9.327

 7.350

 26,9%

 Στεγαστικά Δάνεια

 9.561

 7.243

  32,0%   

 Δάνεια προς Νοικοκυριά

 18.889

 14.593

 29,4%

 Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις

 6.537

 4.620

 41,5%

 Δάνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις

 8.462

 6.489

 30,4%

 Δάνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις

 6.648

 4.744

40,1%

 Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις

 21.647

 15.853

 36,5%

 Σύνολο Χορηγήσεων

 40.535

 30.446

 33,1%

 

Κεφάλαια Υπό Διαχείριση (€ εκ)

   Α' Εξάμ. 2007   

  Α' Εξάμ. 2006 

 Δ %

 Καταθέσεις και μερίδια Α/Κ διαχ.Διαθεσίμων          

 30.336

 22.731

    33,5%   

 Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια

 6.284

 6.783

 -7,3%

 Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα

 12.285

 10.010

 22,7%

 Συνολικά Κεφάλαια Υπό Διαχείριση

 48.905

 39.524

 23,7%

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

   Α' Εξάμ. 2007  

    Α' Εξάμ. 2006  

 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου

 3,22%

 3,29%

 Δείκτης Κόστους προς Έσοδα

47,4%

 46,1%

 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς συνολικά (%)

 2,57%

 3,01%

 Δείκτης Κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων

 92,4%

 90,1%

 Προβλέψεις προς δάνεια (%)

 1,01%

 1,22%

 Δείκτης Βασικών Εποπτικών Κεφαλαίων (Tier I) (*)  

 7,1%

 10,3%

 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (*)

 10,6%

 12,6%

 Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA)

 1.47%

1.39% 

 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ)

 28,0%

 23,7%

 Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιημένα (€)

 1,73

1,30 

(*) Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Α΄Εξαμ 2007 σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ.