Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Eurobank EFG

Την Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2007, θα συνέλθει η Α΄ Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για να αποφασίσει επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με καταβολή μετρητών  €1,2 δισ.  Απόφαση δεν ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης, για το θέμα αυτό, από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά τη σημερινή συνεδρίασή της, (Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007) επικύρωσε την εκλογή του κ. Σπύρου Λορεντζιάδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Παναγιώτη Λαμπρόπουλου.
Τα αποτελέσματα για το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2007.