Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συγχώνευση Eurobank-Ergasias

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Εργασίας και της Τράπεζας EFG Eurobank, συνεδρίασαν χθες Δευτέρα 13 Μαρτίου 2000, και αποφάσισαν τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των δύο τραπεζών στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσής τους που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Εργασίας και της Τράπεζας EFG Eurobank, συνεδρίασαν χθες Δευτέρα 13 Μαρτίου 2000, και αποφάσισαν τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των δύο τραπεζών στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσής τους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής εκρίθη από δύο διεθνούς κύρους ελεγκτικούς οίκους, την Deloitte & Touche και την PriceWaterhouseCoopers, με βάση αναλύσεις και αποτιμήσεις των δύο τραπεζών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Υπενθυμίζεται ότι στην Deloitte & Touche ανατέθηκε ο έλεγχος της σχέσης ανταλλαγής και της σύμβασης συγχωνεύσεως από την Τράπεζα Εργασίας, ενώ αντίστοιχο ρόλο ανέθεσε η Τράπεζα EFG Eurobank στην PriceWaterhouseCoopers. Η σχέση ανταλλαγής όπως αποφασίστηκε από τα ΔΣ, ορίστηκε σε 0,75 μετοχές Τράπεζας EFG Eurobank για κάθε 1 μετοχή της Τράπεζας Εργασίας. Οι όροι αυτής της ανταλλαγής προκύπτουν ευθέως από τη σχέση της συνολικής αξίας της Τράπεζας Εργασίας προς τη συνολική αξία της Τράπεζας EFG Eurobank η οποία εκτιμήθηκε σε 1 προς 1,444, πολύ κοντά στη σχέση 1 προς 1,4763 που προκύπτει με βάση τις χρηματιστηριακές τιμές κλεισίματος της Παρασκευής 10 Μαρτίου 2000.
Η απόφαση των ΔΣ για τη σχέση ανταλλαγής θα τεθεί προς έγκριση σε Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των δύο τραπεζών που θα συγκληθούν τον Ιούνιο, οπότε και θα ολοκληρωθεί η νομική συγχώνευση. Οι κάτοχοι των μετοχών του νέου τραπεζικού οργανισμού θα δικαιούνται μέρισμα της χρήσης 2000.
Διευκρινίζεται ότι πριν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των δύο τραπεζών, θα συγκληθούν οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις τους στις οποίες θα συμμετάσχουν οι κάτοχοι σημερινών μετοχών των δύο τραπεζών, οι οποίοι δικαιούνται μέρισμα της χρήσης 1999.