Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΔΩΡΕΑΝ σύνταξη πρότασης από την Eurobank για την ένταξη μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών στo Γ’ ΚΠΣ

Η Τράπεζα Eurobank EFG συμμετέχοντας ενεργά στον τρίτο (3ο) κύκλο υλοποίησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ), που αφορά στα προγράμματα επιχορηγήσεων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των κλάδων Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ τη σύνταξη του φακέλου και την υποβολή της αίτησης για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων πελατών της, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στα αντίστοιχα προγράμματα επιχορήγησης. Μοναδική προϋπόθεση είναι η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα έως 27/08/07.
Η περίοδος κατάθεσης των επενδυτικών προτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την περίοδο από 17/09/2007 έως 11/10/2007 (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ των επιχειρήσεων).
Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την προσφορά της τράπεζας από το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank.
Στο πλαίσιο αυτής της ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίας, εξειδικευμένα στελέχη της τράπεζας, θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις και θα διερευνούν εάν πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια για την ένταξη τους στο Γ’ ΚΠΣ. Η τράπεζα αναλαμβάνει τη σύνταξη της επενδυτικής πρότασης, τη συμπλήρωση της αίτησης, καθώς και την υποβολή της στους αρμόδιους φορείς.
Η πρωτοβουλία αυτή, όπως και το πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ των καθημερινών συναλλαγών που καθιερώθηκε πριν από λίγους μήνες, αποδεικνύει με έμπρακτο τρόπο την στρατηγική προτεραιότητα που αποδίδει η Eurobank στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.