Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank EFG αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,2 δις ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank EFG, λαμβάνοντας υπόψη του το επιτυχημένο επιχειρησιακό μοντέλο της Eurobank EFG στην Ελλάδα και την ικανότητα της να αναδείξει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα στη Νέα Ευρώπη, αποφάσισε, σε σημερινή του συνεδρίαση, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Tο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας και των 260,000 μετόχων της, καθώς θα επιταχύνει τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα ανάπτυξης στην Νέα Ευρώπη, αντίστοιχου με αυτού της Ελλάδας.

Τα κεφάλαια της αύξησης θα αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση στοχευμένων εξαγορών εκτός Ελλάδας και για την ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών, κυρίως στο εξωτερικό. Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η παρουσία του Ομίλου στη Νέα Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο τόσο σε χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, όσο και σε χώρες που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και στις οποίες δεν έχει ακόμη παρουσία. Ήδη, το πρώτο εξάμηνο του 2007 η αύξηση των εργασιών του εξωτερικού, κυρίως των χορηγήσεων, εκτιμάται ότι τρέχει με ρυθμούς άνω του αναμενόμενου.

Το EFG Group, που είναι ο κύριος μέτοχος της Eurobank EFG με ποσοστό 41,2%, έχει επιβεβαιώσει ότι θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του για το σύνολο του ποσοστού που κατέχει στην Τράπεζα.

Η Eurobank EFG μετασχηματίζεται με επιτυχία σε περιφερειακό χρηματοπιστωτικό ΄Ομιλο με ήδη υλοποιημένες επενδύσεις στη Νέα Ευρώπη άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με δίκτυο καταστημάτων που ξεπερνάει τα 900 και με περισσότερους από 10.500 υπαλλήλους. Οι χορηγήσεις της Νέας Ευρώπης υπερδιπλασιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο και εκτιμώνται κοντά στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2007.

Με βάση την αξιοποίηση των νέων κεφαλαίων για γρηγορότερη οργανική ανάπτυξη και νέες εξαγορές, η Eurobank EFG θα αναθεωρήσει προς τα πάνω τους συνολικούς και επιμέρους, για την Νέα Ευρώπη, στόχους για το 2008 και μετέπειτα. Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank EFG είχε ανακοινώσει για το 2007 κέρδη άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ από τις δραστηριότητες της Νέας Ευρώπης και  για το 2009, με βάση τις σημερινές μόνο επενδύσεις, κέρδη άνω των 260 εκατομμυρίων ευρώ.


Παράλληλα, η Eurobank EFG συνεχίζει την ισχυρή ανάπτυξή της στην Ελληνική αγορά ενισχύοντας τα μερίδια αγοράς τα τελευταία χρόνια στους περισσότερους τομείς, ενώ βελτίωσε σημαντικά την κερδοφορία και αύξησε αντιστοίχως το μέρισμα της.


Η Γενική Συνέλευση που θα κληθεί να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συγκληθεί άμεσα ούτως ώστε η αύξηση να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2007.