Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG προσαρμόζει τα επιτόκια της από 13/6/2007

Η Τράπεζα Eurobank EFG, μετά την αύξηση (6/6/2007) κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προσαρμόζει τα επιτόκια της από 13/6/2007 ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Τα επιτόκια των λογαριασμών καταθέσεων, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζονται αυτόματα και ισόποσα.

Η προσφορά από την Τράπεζα προς τους πελάτες της των επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων διαφοροποιείται καθημερινά ανάλογα με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Χρηματαγοράς.
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Τα επιτόκια χορηγήσεων της Τράπεζας αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.
Στις επιμέρους κατηγορίες χορηγήσεων:
Α. Τα βασικά Επιτόκια χορηγήσεων για Εταιρείες και Επαγγελματίες αναπροσαρμόζονται κατά 0,25%.

Β. Το βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας αναπροσαρμόζεται κατά 0,25%.
Το προνομιακό επιτόκιο του Στεγαστικού Δανείου SWISS σε Ελβετικό Φράγκο, σταθερό για 2 χρόνια, παραμένει αμετάβλητο στο 2,2%. 
Γ.  Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων της Τράπεζας αναπροσαρμόζονται κατά 0,25%. Το επιτόκιο του προϊόντος συγκέντρωσης οφειλών «ΕΝΤΑΞΕΙ» παραμένει αμετάβλητο.
Δ. Το χρεωστικό επιτόκιο των συμβάσεων παροχής πίστωσης για αγορά μετοχών (margin), της Τράπεζας και της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. αναπροσαρμόζονται κατά 0,25%.