Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Day Περιοδεία Διοίκησης στην Κέρκυρα & στα Ιωάννινα

«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το μεγάλο στοίχημα της διατήρησης ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης που θα διασφαλίσουν ένα μέλλον με ευημερία και προοπτική για τη χώρα μας, και θα αναδείξουν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Βασικός μοχλός μιας τέτοιας αναπτυξιακής προσπάθειας είναι πλέον η ιδιωτική επιχειρηματικότητα και πρωτοβουλία, που αποδεικνύουν καθημερινά ότι μπορούν να προσδώσουν στην ελληνική οικονομία την απαιτούμενη ευελιξία, εξωστρέφεια και δυναμισμό. Αναγκαία προϋπόθεση βέβαια είναι, η ιδιωτική επιχειρηματικότητα να εστιάζεται στην ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνογνωσία και υιοθετώντας αποτελεσματικές μορφές διοίκησης.  Επίσης, αναγκαία προϋπόθεση είναι να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται μέσα από μια κρατική παρέμβαση που να είναι θετική για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι.  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας είναι μία πρόκληση η οποία αφορά την ελληνική κοινωνία συνολικά, και απαιτεί υπέρβαση κατεστημένων αντιλήψεων και πρακτικών σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας, όπως στις εργασιακές σχέσεις, στο ασφαλιστικό, στην Παιδεία, και βέβαια στον τρόπο λειτουργίας και το ρόλο του δημόσιου τομέα.  Στα πλαίσια αυτά, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να εντείνει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και να υιοθετήσει μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές.  Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας στις λειτουργίες του, καθώς και ένα αναπτυξιακό νομοθετικό πλαίσιο και φορολογικό σύστημα.  Έχουν γίνει πολλά χρειάζεται να γίνουν κι άλλα». Αυτά υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFG κ. Νικόλαος Νανόπουλος σε ομιλίες του, στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα (Τρίτη & Τετάρτη, 5&6 Ιουνίου 2007) προς επιχειρηματίες και άλλους παράγοντες των περιοχών αυτών.  Ο κ. Ν. Νανόπουλος συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Βύρωνα Μπαλλή και ανώτατα στελέχη της Τράπεζας επισκέφθηκε στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα καταστήματα της Τράπεζας και είχε παράλληλα συναντήσεις με τοπικούς φορείς και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας.

Αναφερόμενος στη γενικότερη οικονομική πολιτική ο Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFGυπεγράμμισε ότι το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σημειώθηκε σημαντική αύξηση του Α.Ε.Π. και παρατήρησε ότι η αποφασισθείσα έξοδος της Ελλάδος από το καθεστώς της επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θα επιτρέψει και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων στη χάραξη και άσκηση οικονομικής πολιτικής από την κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι η EurobankEFG δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου με οκτώ τραπεζικά καταστήματα, δυο κέντρα επιχειρηματικής πίστης, ενώ στην Κέρκυρα διαθέτει τρία καταστήματα.

Κατά τις συναντήσεις που είχε η Διοίκηση της Τράπεζας με επιχειρηματίες τονίσθηκε ότι η EurobankEFG στηρίζει την ιδιωτική επιχειρηματικότητα στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει τόσο εντός της Ελλάδος όσο και στην ευρύτερη περιοχή των χωρών της Νέας Ευρώπης όπου η Τράπεζα θα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο περίπου 1.500 καταστημάτων, στο τέλος του έτους.