Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Πρωτοβουλία της Eurobank για την «αναβίωση» του Ταμιευτηρίου με επιτόκιο 3%

Η Τράπεζα Eurobank EFG αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για ενίσχυση της Αποταμίευσης, επαναφέρει και αναβαθμίζει την έννοια του Ταμιευτηρίου.
Με στόχο την ενίσχυση της αποταμίευσης των ελληνικών οικοκυριών, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό -16,1% του Α.Ε.Π.- στις χώρες της  ζώνης του Ευρώ, όταν ο μέσος όρος στις αντίστοιχες χώρες ανέρχεται στο 19,6% , η Eurobank υιοθετεί  μια νέα τολμηρή πολιτική ενίσχυσης του Ταμιευτηρίου, που τα τελευταία χρόνια έτεινε να  υποκατασταθεί από τους τρεχούμενους λογαριασμούς.
Αξιολογώντας τις συνθήκες αυτές, η Eurobank πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά με τη δημιουργία του νέου αποταμιευτικού λογαριασμού «Μεγάλο Ταμιευτήριο».
Το «Μεγάλο Ταμιευτήριο» είναι ένας νέος αποταμιευτικός λογαριασμός που προσφέρει το μεγαλύτερο επιτόκιο της αγοράς 3% από το πρώτο Ευρώ,  ανεξαρτήτως του ποσού κατάθεσης και χωρίς επιβαρύνσεις και έξοδα.  Παράλληλα ο καταθέτης έχει τα χρήματά του διαθέσιμα όποτε τα χρειασθεί και διατηρεί το υψηλό επιτόκιο υπό την προϋπόθεση οτι οι καταθέτες δεν θα διενεργούν περισσότερες από 3 αναλήψεις το μήνα.
Είναι χαρακτηριστικό οτι η ραγδαία αύξηση των αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια στους λογαριασμούς Ταμιευτηρίων, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση, από τον Ιανουάριο του 2006, των καταθέσεων Ταμιευτηρίου στην Ελλάδα κατά  €1,4 δισ., κατατάσσοντας τη χώρα μας στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ζώνης του Ευρώ.
Το «Μεγάλο Ταμιευτήριο» έρχεται να συμπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθεια  της  Eurobank για την πληρέστερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της.  Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει εισάγει από τον Φεβρουάριο του 2007 το καινοτόμο πρόγραμμα των «Δωρεάν Συναλλαγών» στον βασικό λογαριασμό του ιδιώτη και του επαγγελματία, μέσω του οποίου πραγματοποιεί χωρίς κόστος τις καθημερινές τραπεζικές του συναλλαγές.
Με ένα ευρύτατο, το δεύτερο σε μέγεθος πανελλαδικής εμβέλειας δίκτυο καταστημάτων και ATM’s, με την ευελιξία που παρέχει η δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών τα απογεύματα και το Σάββατο μέσα από 10 επιλεγμένα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε συνδυασμό με τις σύγχρονες υπηρεσίες Europhone και e-banking, η Eurobank αξιοποιεί την ηγετική της θέση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, όπου κι αν βρίσκονται, κάθε ώρα όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.