Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η EFG Factors οδηγεί την ελληνική αγορά Factoring σε νέα επίπεδα ανάπτυξης

Δυναμική ανάπτυξη των εργασιών και εδραίωση της ηγετικής της θέσης στην εγχώρια αγορά factoringπέτυχε  το 2006 η EFGFactors, εταιρεία του Ομίλου EFGEurobankErgasias.

Ειδικότερα, η εταιρεία επέτυχε σημαντική αύξηση των διαχειριζόμενων απαιτήσεων κατά 18,9% το 2006 με αποτέλεσμα την άνοδο κατά 19,4% των εσόδων από τόκους και προμήθειες.

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2006 σε €6,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 26% σε σχέση με το 2005.

Το σύνολο ενεργητικού διαμορφώθηκε σε  €493,2 εκατ. αυξημένο κατά 26% σε σχέση με το 2005, κατατάσσοντας την εταιρεία στην πρώτη θέση μεταξύ των εταιρειών του κλάδου με βάση το ενεργητικό.

Η EFGFactorsείναι η μοναδική ελληνική εταιρεία factoringπου δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και ειδικότερα στη βουλγαρική αγορά, ενώ στη στρατηγική της περιλαμβάνεται η επέκταση και σε άλλες χώρες του εξωτερικού όπου έχει ήδη παρουσία ο όμιλος της EurobankEFG.  Το 2006 ήταν ακόμη μία επιτυχής χρονιά για το υποκατάστημα της εταιρείας στη Βουλγαρία που χαρακτηρίσθηκε από την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του κύκλου εργασιών.  Σημειώνεται ότι η διαδικασία ίδρυσης του υποκαταστήματος ολοκληρώθηκε περί τα τέλη του έτους 2006.  Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη Βουλγαρία λειτουργούσε γραφείο αντιπροσωπείας της Εταιρείας.

Στόχος της εταιρείας στην οποία καθήκοντα Γενικού Διευθυντή έχει αναλάβει ο κ.  Γεώργιος  Καραγιαννόπουλος, είναι η δημιουργία, προώθηση και υποστήριξη καινοτόμων υπηρεσιών factoring & forfaiting που θα καλύπτουν εξειδικευμένες εμπορικές και χρηματοοικονομικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Καραγιαννόπουλος στέλεχος του Ομίλου Eurobankαπό το 1999, διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μακρά εμπειρία στον τραπεζικό χώρο.  Ηγείται  μιας δυναμικής ομάδας έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών της EFGFactors, με κοινό στόχο τη διαρκή βελτίωση και την περαιτέρω ισχυροποίησή της σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.