Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank Χρηματιστηριακή - Αποχώρηση από ΣΜΕΧΑ

Με λύπη μας σας γνωστοποιούμε την αποχώρησή μας από τον ΣΜΕΧΑ.  Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν, δεν διαμορφώθηκε ενωτικό κλίμα που να ενισχύει τις προοπτικές του κλάδου και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.