Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πέντε νέα προϊόντα στη σειρά των Eurostructures

Πέντε νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πέντε νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για τέσσερα προϊόντα σε Ευρώ και ένα σε Δολάριο Η.Π.Α που διατίθενται στους επενδυτές από τις 20 – 27* Μαίου και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
 • Acropolis (EUR ή USD): Είναι μια επένδυση τριών ετών σε Ευρώ ή σε Δολάριο ΗΠΑ, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής EUR 10.000 ή USD 10.000 αντίστοιχα. Η επένδυση αποτελεί ένα συνδυασμό έξη προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας έξη μηνών η κάθε μία με προκαθορισμένα επιτόκια για το 50% του αρχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 50% του κεφαλαίου τοποθετείται σε ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου διάρκειας τριών ετών με ελάχιστη απόδοση 4,5% και μέγιστη 40%, συνδεδεμένο με 15 μετοχές διεθνών εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
 • Επιτόκια Acropolis
  ΕξάμηνοΕπιτόκιο EUR (ετησιοποιημένο)Επιτόκιο USD (ετησιοποιημένο)
  Πρώτο4.00%3.15%
  Δεύτερο4.25%3.55%
  Τρίτο4.50%3.95%
  Τέταρτο 4.75%4.35%
  Πέμπτο5.00%4.75%
  Έκτο 5.25%5.15%
  Οι τόκοι που προκύπτουν μείον τους αναλογούντες φόρους θα πιστώνονται στη λήξη κάθε εξαμήνου σε λογαριασμό του Επενδυτή.
 • Oil Reset Range: Είναι μια επένδυση έξη μηνών σε Ευρώ, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής EUR 10.000. Ο επενδυτής δικαιούται στη Λήξη μία απόδοση 7% ετησιοποιημένη ανάλογα με τη διακύμανση της τιμής του ΣΜΕ (Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης) Πετρελαίου Ιανουαρίου 2003 κατά τη διάρκεια της επένδυσης.
 • EUR/USD Shark Fin: Είναι μια επένδυση δώδεκα μηνών σε EUR, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής EUR 10.000. Ο επενδυτής δικαιούται στη Λήξη μία απόδοση η οποία εξαρτάται από την τυχόν εξασθένιση του Δολαρίου έναντι του Ευρώ.
 • Global Ranges: Είναι μια επένδυση δεκαοκτώ μηνών σε EUR, με ελάχιστο ποσό επένδυσης EUR 10.000. Ο επενδυτής δικαιούται στη Λήξη μία απόδοση 14% η οποία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις 4 υποκείμενων αξιών (1. EUR/USD, 2. 3M Euribor, 3. Χρυσός, 4. Πετρέλαιο). Τα νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις Μονάδες Private Banking καθώς και στα 304 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  * Σημείωση: Η περίοδος εγγραφών για το ACROPOLIS (USD III) είναι από τις 20 έως τις 28 Μαίου
 •