Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Business Exchanges S.A.

Στην παροχή νέων υπηρεσιών οι οποίες διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και ολοκληρώνουν την χρήση των ηλεκτρονικών αγορών από τους πελάτες της προχωρεί πλέον η Business Exchanges S.A. η πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο της παροχής λύσεων για επιχειρήσεις (Β2Β). Η Business Exchanges έχει εγκαταστήσει πλέον το σύστημα των Ηλεκτρονικών αγορών τόσο για Ανοιχτές Ηλεκτρονικές Αγορές όσον και για Κλειστές Ηλεκτρονικές Αγορές σε πάνω από 200 επιχειρήσεις πελάτες της (Αγοραστές και Προμηθευτές).
Στην παροχή νέων υπηρεσιών οι οποίες διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και ολοκληρώνουν την χρήση των ηλεκτρονικών αγορών από τους πελάτες της προχωρεί πλέον η Business Exchanges S.A. η πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο της παροχής λύσεων για επιχειρήσεις (Β2Β). Η Business Exchanges έχει εγκαταστήσει πλέον το σύστημα των Ηλεκτρονικών αγορών τόσο για Ανοιχτές Ηλεκτρονικές Αγορές όσον και για Κλειστές Ηλεκτρονικές Αγορές σε πάνω από 200 επιχειρήσεις πελάτες της (Αγοραστές και Προμηθευτές).
Ήδη διαθέσιμη είναι η υπηρεσία διαγωνισμών και εκποίησης υλικού που επιτρέπει σε μία επιχείρηση:
  • Να διερευνά την αγορά και να διενεργεί διαγωνισμούς (κάθε είδους RFQ, κλειστοί, ανοιχτοί, Auctions κ.α.) για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών προκειμένου να μειώσει το κόστος αγορών της και τον χρόνο διεκπεραίωσης ενός διαγωνισμού διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την σωστή τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών.
  • Να διενεργεί διαγωνισμούς εκποίησης υλικών προκειμένου να διαθέσει αποθέματα προϊόντων και υλικών στην καλύτερη δυνατή τιμή και με διαφάνεια. Μία ακόμα υπηρεσία της Business Exchanges S.A προσφέρει την διασύνδεση (integration) των Ηλεκτρονικών Αγορών της με τα κυριότερα ERP συστήματα που λειτουργούν αυτήν την στιγμή στην Ελληνική αγορά όπως είναι το SAP και τα συστήματα της LogicDIS (Solution / Enterprise ERP) ενώ παράλληλα έχει υλοποιήσει συγκεκριμένα έργα ολοκλήρωσης με λογισμικά όπως είναι το ΚΕΦΑΛΑΙΟ της UniSoft κ.λ.π. καθώς και εφαρμογές που πελάτες της έχουν αναπτύξει. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται δραστικά το λειτουργικό κόστος ενημέρωσης των συστημάτων αυτών, εξαλείφονται τα λάθη και οι παραλείψεις και βελτιώνεται η ταχύτητα ανταπόκρισης σε αιτήματα των συναλλασσόμενων με τις επιχειρήσεις αυτές. Οι υπηρεσίες διασύνδεσης πλέον είναι διαθέσιμες εκτός των Ηλεκτρονικών Αγορών και για κάθε άλλη υπηρεσία της Business Exchanges S.A. όπως π.χ. για το Σύστημα Εγγύησης Πληρωμών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών. Οι παραπάνω υπηρεσίες λειτουργούν ήδη σε πελάτες όπως η EFG Eurobank Ergasias, η Vodafone, η Γερμανός, η EFG Eurobank Cards, η ΣΕΤΕ Προμηθευτική και Εμπορική κ.α. Τις νέες αυτές υπηρεσίες καθώς και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Business Exchanges A.E. (ανοιχτά και κλειστά κυκλώματα αγορών, εγγύηση πληρωμών/ εκκαθάριση συναλλαγών ) μπορούν οι επιχειρήσεις έως και 17 Οκτωβρίου 2003, να τις συμπεριλάβουν και σε προτάσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος “Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά (Β’ Κύκλος)” στο οποίο επιδοτείται τόσον η συμμετοχή σε Ηλεκτρονικές Αγορές, όσον και οι υπηρεσίες ολοκλήρωσης με ERP συστήματα.
  •