Μετοχή Eurobank | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πορεία μετοχής Eurobank

 

Βασικά στοιχεία μετοχής Eurobank

Μετοχικό κεφάλαιο Eurobank €655.799.629,50

 

ΕΥΡΩΒ | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ

Bloomberg Code: EUROB GA | Reuters Code: EURBr.at