Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών