Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Καταφέραμε να ηγηθούμε σε μεγάλης κλίμακας συναλλαγές με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
 
   
Σύμβουλος Έκδοσης και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος στην έκδοση επταετούς Ομολόγου €500 εκ. της MYTILINEOS A.E.

Σύμβουλος Έκδοσης και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος στην έκδοση επταετούς Ομολόγου €500 εκ. της MYTILINEOS A.E.

Σύμβουλος Έκδοσης και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος στην έκδοση επταετούς Ομολόγου €500 εκ. της MYTILINEOS A.E.
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €294εκ. της εταιρείας ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (όμιλος ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.) με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €294εκ. της εταιρείας ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (όμιλος ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.) με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €294εκ. της εταιρείας ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (όμιλος ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.) με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €225εκ. της εταιρείας ΠΑΣΙΦΑΗ ΟΔΟΣ (Β.Ο.Α.Κ Χερσόνησος-Νεάπολη ΣΔΙΤ).

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €225εκ. της εταιρείας ΠΑΣΙΦΑΗ ΟΔΟΣ (Β.Ο.Α.Κ Χερσόνησος-Νεάπολη ΣΔΙΤ).

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €225εκ. της εταιρείας ΠΑΣΙΦΑΗ ΟΔΟΣ (Β.Ο.Α.Κ Χερσόνησος-Νεάπολη ΣΔΙΤ).
Κοινοπρακτικό Δάνειο ύψους €67εκ. της εταιρείας TYRBUL EAD, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.

Κοινοπρακτικό Δάνειο ύψους €67εκ. της εταιρείας TYRBUL EAD, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.

Κοινοπρακτικό Δάνειο ύψους €67εκ. της εταιρείας TYRBUL EAD, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €160εκ της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT GROUP A.B.E.E.

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €160εκ της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT GROUP A.B.E.E.

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €160εκ της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT GROUP A.B.E.E.
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €400 εκ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €400 εκ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €400 εκ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €250 εκ της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €250 εκ της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €250 εκ της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €104 εκ της Εταιρείας AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €104 εκ της Εταιρείας AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

 

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €104 εκ της Εταιρείας AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €650 εκ της εταιρείας HELLENIC HEALTHCARE SINGLE MEMBER HOLDING Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €650 εκ της εταιρείας HELLENIC HEALTHCARE SINGLE MEMBER HOLDING Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €650 εκ της εταιρείας HELLENIC HEALTHCARE SINGLE MEMBER HOLDING Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €396,44 εκ της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €396,44 εκ της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €396,44 εκ της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.
Διμερές  Sustainability Linked Ομολογιακό Δάνειο ύψους €11 εκ. της εταιρείας Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.

Διμερές Sustainability Linked Ομολογιακό Δάνειο ύψους €11 εκ. της εταιρείας Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.

Διμερές  Sustainability Linked Ομολογιακό Δάνειο ύψους €11 εκ. της εταιρείας Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο της εταιρείας Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε.) ύψους €50εκ. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €325εκ. της εταιρείας ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €325εκ. της εταιρείας ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €325εκ. της εταιρείας ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €75εκ. της εταιρείας LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE PROJECTS Α.Ε. (Όμιλος LSbp)

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €75εκ. της εταιρείας LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE PROJECTS Α.Ε. (Όμιλος LSbp)

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €75εκ. της εταιρείας LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE PROJECTS Α.Ε. (Όμιλος LSbp)
Τρία Κοινοπρακτικά Ομολογιακά Δάνεια συνολικού ύψους €195εκ. των εταιρειών ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε. - ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

Τρία Κοινοπρακτικά Ομολογιακά Δάνεια συνολικού ύψους €195εκ. των εταιρειών ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε. - ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

Τρία Κοινοπρακτικά Ομολογιακά Δάνεια συνολικού ύψους €195εκ. των εταιρειών ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε. - ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ
Κοινοπρακτική Συμφωνία Πλαίσιο για έκοδση Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους €566εκ. του ομίλου HELLENiQ ENERGY

Κοινοπρακτική Συμφωνία Πλαίσιο για έκοδση Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους €566εκ. του ομίλου HELLENiQ ENERGY

Κοινοπρακτική Συμφωνία Πλαίσιο για έκοδση Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους €566εκ. του ομίλου HELLENiQ ENERGY
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €405εκ. της εταιρείας ΤΕΡΝΑ FIBER Α.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €405εκ. της εταιρείας ΤΕΡΝΑ FIBER Α.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €405εκ. της εταιρείας ΤΕΡΝΑ FIBER Α.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.
Διμερές Ομολογιακό Δάνειψους €62εκ. της εταιρείας Βεϊνόγλου με αποκλειστικό διοργανωτή και ανάδοχο την Eurobank

Διμερές Ομολογιακό Δάνειψους €62εκ. της εταιρείας Βεϊνόγλου με αποκλειστικό διοργανωτή και ανάδοχο την Eurobank

Διμερές Ομολογιακό Δάνειψους €62εκ. της εταιρείας Βεϊνόγλου με αποκλειστικό διοργανωτή και ανάδοχο την Eurobank
Συμμετοχή σε Κοινοπραξία που προέβη σε κάλυψη Ομολογιών συνολικού ύψους €260 εκ. εκδόσεως οχήματος ειδικού σκοπού της Cerberus για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων (χαρτοφυλάκιο Sky) στην Κύπρο

Συμμετοχή σε Κοινοπραξία που προέβη σε κάλυψη Ομολογιών συνολικού ύψους €260 εκ. εκδόσεως οχήματος ειδικού σκοπού της Cerberus για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων (χαρτοφυλάκιο Sky) στην Κύπρο

Συμμετοχή σε Κοινοπραξία που προέβη σε κάλυψη Ομολογιών συνολικού ύψους €260 εκ. εκδόσεως οχήματος ειδικού σκοπού της Cerberus για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων (χαρτοφυλάκιο Sky) στην Κύπρο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €56,9 εκ. απο την εταιρεία Grant Hotel Summer Palace του Ξενοδοχειακού Ομίλου Mitsis Hotels

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €56,9 εκ. απο την εταιρεία Grant Hotel Summer Palace του Ξενοδοχειακού Ομίλου Mitsis Hotels

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €56,9 εκ. απο την εταιρεία Grant Hotel Summer Palace του Ξενοδοχειακού Ομίλου Mitsis Hotels
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €55,5 εκ. απο την εταιρεία Golf Residences AE (Phaea Resorts)

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €55,5 εκ. απο την εταιρεία Golf Residences AE (Phaea Resorts)

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €55,5 εκ. απο την εταιρεία Golf Residences AE (Phaea Resorts)
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €41 εκ. απο την εταιρεία O ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΕ.

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €41 εκ. απο την εταιρεία O ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΕ.

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €41 εκ. απο την εταιρεία O ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΕ.
Οι διακρίσεις μας

Οι διακρίσεις μας

Είμαστε περήφανοι και το 2023 για τις διακρίσεις που μας απονεμήθηκαν από διεθνείς φορείς και περιοδικά, ως αναγνώριση για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα που διαχρονικά προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Οι διακρίσεις μας