Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το Ιούλιο του 2023 υπογράφηκε η συμφωνία πλαίσιο (Framework Agreement) της εταιρείας «HELLENiQ RENEWABLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», θυγατρική του Ομίλου Helleniq Energy, ύψους €566 εκ.

H Τράπεζά μας ανέλαβε, μεταξύ άλλων, ρόλο του Διοργανωτή από κοινού με την Εθνική Τράπεζα, για την υλοποίηση επιμέρους χρηματοδοτήσεων (Project Finance) υφιστάμενων και νέων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα).

Μεταξύ των έργων συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: αιολικό πάρκο στην Εύβοια συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 37.2MW, φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 204MW και το αιολικό πάρκο στην Λακωνία συνολικής ισχύος 55.2MW.

Η Τράπεζά μας ανέλαβε την κάλυψη συνολικού ποσού €250εκ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Structured Finance / Project Finance (Γ. Ανωμερίτη, Π. Σπανού), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Δ. Γιαννούλα) και Syndicated & Specialized Agency (Ε. Τζινοπούλου, Κ. Βουδούρη) και Treasury Corporate Sales (Τ. Παυλίδη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ