Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Corporate Credit Analysis

To Corporate Credit Analysis δημιουργήθηκε το 2016 σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (best practices) και με βασικό σκοπό την υποστήριξη επιχειρηματικών μονάδων που ανήκουν στο χώρο του CIB αναφορικά με τη σύνταξη της οικονομικής ανάλυσης εταιρικών πελατών, στο πλαίσιο της επεξεργασίας και αξιολόγησης χρηματοδοτικών ορίων.

Στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από σειρά ετών οικονομικής κρίσης η οποία έπληξε το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αλλά και μέσω μακροοικονομικών προκλήσεων, υγειονομικών κρίσεων, περιβαλλοντικών κινδύνων και γεωπολιτικών εντάσεων διεθνώς, η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από την ομοιομορφία, την πληρότητα, την αξιοπιστία των credit proposals αλλά και της συμμόρφωσης αυτών με τις σχετικές κανονιστικές και εποπτικές υποχρεώσεις, πρωταρχικός μας στόχος είναι η προστασία της ποιότητας του Ενεργητικού της Τράπεζας (“Asset Quality Protection”).

Ταυτόχρονα, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου τα τραπεζικά προϊόντα που προσφέρονται από τις εγχώριες τράπεζες είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια, με τις υπηρεσίες μας στοχεύουμε στη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό α) απελευθερώνοντας χρόνο από τους RMs ενισχύοντας έτσι το “client facing” και β) συμβάλλοντας στο optimization του credit underwriting process, σε συνεργασία με το Risk, μειώνοντας τους χρόνους απόκρισης στον πελάτη (“time to yes”).

Τέλος, παρακολουθούμε στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις «αγκαλιάζοντας» την αλλαγή και συμμετέχοντας ενεργά σε έργα μετασχηματισμού της τράπεζας που αφορούν στο αντικείμενο μας, προάγουμε την κουλτούρα “credit” μέσω ανάληψης πρωτοβουλιών για εκπαίδευση στελεχών από διάφορους χώρους του CIB και προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω προ-δραστικών (proactive) ασκήσεων προσομοίωσης που αφορούν στην προστασία της ποιότητας του ενεργητικού, όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Όραμά μας

Να αποτελούμε έναν πολύτιμο στρατηγικό σύμβουλο - εταίρο για τις επιχειρηματικές μονάδες που υποστηρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, μετατρέποντας το πάθος μας σε πρωτοπόρες δράσεις προστιθέμενης αξίας για όλους τους stakeholders μας.

Ποιες είναι οι αρχές μας

  • Να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, διαφάνεια και ακεραιότητα, συνεργατικά, με ενσυναίσθηση και έχοντας τον πελάτη στο επίκεντρο.
  • Να λειτουργούμε αποτελεσματικά κι αποφασιστικά προσθέτοντας αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θέτοντας στόχους φιλόδοξους -αλλά επιτεύξιμους- και εναρμονισμένους με τη στρατηγική του CIB και της Τράπεζας ευρύτερα.
  • Να επενδύουμε διαρκώς στο ανθρώπινο κεφάλαιο προάγοντας τον αμοιβαίο σεβασμό, την ισορροπία, την εξέλιξη, την αναγνώριση χωρίς διακρίσεις, χτίζοντας ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης αλλά και θέτοντας γερές βάσεις για βιώσιμη προοπτική.

Ποιοι είμαστε

Η ομάδα μας αποτελείται από:

  1. To CCA Ν. Ελλάδος, με επικεφαλής τον Γιώργο Καραμπέτσα και συνεργάτες τον Γιάννη Αθήνη, τον Γιάννη Οικονομόπουλο, τη Φανή Κορουγένη, τον Σωτήρη Πρίνο, τον Τάσο Παρασκευόπουλο, τη Γεωργία Κούτρα και τον Μάνο Ισιδώρου.
  2. Το τμήμα Healthcare, S/Ms & Tourism sector clients (εντός του CCA Ν. Ελλάδος) με επικεφαλής τη Χριστίνα Θωμαίδου και συνεργάτες τον Γιάννη Κοντούλη, τον Βασίλη Μαντά και τον Χρήστο Ανέστη.
  3. Το CCA B. Ελλάδος, με επικεφαλής τον Κίμωνα Γκουτζίκα και συνεργάτες τον Στέλιο Ασίκη, τον Γιάννη Ματζίρη και τον Πασχάλη Βενετίδη.
  4. Τη Μαρία Σακελλάρη η οποία έχει το ρόλο του Credit Administrator στο CCA.

Πολύτιμοι συνεργάτες στην επίτευξη των στόχων μας, εκτός φυσικά όλων των συναδέλφων στο Deputy CEO Office, είναι μεταξύ άλλων το Large Corporate, το CBN, το Risk (Credit & Credit Control), το HR, το BD&OE, το CIB & GM Operational Risk Management, το Group Finance, το IT, κλπ. με την αρωγή των οποίων υποστηρίζεται ενεργά ο χώρος μας.

Χρήστος Καραγιάννης

Επικεφαλής Corporate Credit Analysis

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ