Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΠΤΑ Α.Ε. - ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΚΤΩ Α.Ε. (Meton Cluster 2) με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.

Τον Ιούλιο του 2023 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι υπογραφές τριών νέων Κοινοπρακτικών Ομολογιακών Δανείων των ανωτέρω εταιρειών, συνολικού ύψους €195εκ. αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €98εκ. και δανειακά κεφάλαια ύψους €97εκ. από τις συμμετέχουσες τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας), με την Τράπεζά μας να καλύπτει το 33.4% της συναλλαγής. Σκοπός των δανείων ήταν η χρηματοδότηση ανάπτυξης τριών φωτοβολταικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 280MW στην περιοχή του Αμυνταίου, Φλώρινας, Δυτική Μακεδονία. Οι εταιρείες είναι συμφέροντος της ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., η οποία είναι με τη σειρά της συμφερόντων των ομίλων RWE και ΔΕΗ. Τα έσοδα των εταιρειών θα προέρχονται αφενός από τη συμμετοχή τους στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και αφετέρου από διμερείς συμβάσεις πώλησης ενέργειας (“corporate PPAs”) με τη ΔΕΗ Α.Ε.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των συναλλαγών προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Structured Finance / Project Finance (Γ. Ανωμερίτης, Α. Βιολάτου, Β. Καλαντζή), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Δ. Γιαννούλα, Ι. Λουδάρου), Syndicated & Specialized Agency (Κ. Βουδούρη, Α. Κρικοριάν, Ε. Μοτάκη) και Treasury Corporate Sales (Τ. Παυλίδη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ