Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Αύγουστο του 2023 υπογράφηκε η έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΝΑΥΣΙΚΑ Μ.Α.Ε. ύψους €112 εκ.

Η Τράπεζά μας ανέλαβε την κάλυψη του ΟΔ σε ποσοστό 100%. Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανεισμού (€87εκ. που είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους) για την μερική χρηματοδότηση του προϋπολογισμού κατασκευής του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος One & Only που αναπτύχθηκε στην περιοχή Αστέρια Γλυφάδας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: CRE (K. Ψαλτόπουλος, Κ. Παπαμήτσος), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Ι. Λουδάρου), GLA (Α. Ψυχράμη, Ε. Καναβέτα).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ