Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Ιούλιο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή και κάλυψη νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» συνολικού ύψους €250 εκ. το οποίο καλύφθηκε κατά 50% από την Τράπεζά μας και κατά 50% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Η Eurobank ανέλαβε επίσης τον ρόλο του Συντονιστή Διοργάνωσης, καθώς και τη διαχείριση του δανείου.

Σκοπός του δανείου ήταν η κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών της Εταιρείας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Α. Πετρακίδης, Κ. Βαλλιάνου, Κ. Σκιαδάς), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Κ. Τοτόμης, Στ. Ζωνάρα), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου, Στ. Γαβαλάς) και Syndicated & Specialized Agency (Γ. Σπυροπούλου, Α. Κουντουράκη, Γ. Πετρουγάκης).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ