Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Απρίλιο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου της ανωτέρω εταιρείας, συνολικού ύψους €325εκ. το οποίο κάλυψαν οι συμμετέχουσες τράπεζες Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Optima Βank, με την Τράπεζά μας να καλύπτει ποσό €146,25εκ.

Η συνολική αξία των επενδύσεων ανέρχεται σε €423εκ.. Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση ανάπτυξης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου μικτής ισχύος 877 MW στην περιοχή της Kομοτηνής (Βιομηχανική Ζώνη) Θράκη. Η ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. είναι εταιρεία συμφερόντων των ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil Ηellas και αποτελεί σημαντική επένδυση στην κατεύθυνση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Τα έσοδα της εταιρίας θα προέρχονται αφενός από τη συμμετοχή της στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και αφετέρου από διμερείς συμβάσεις πώλησης ενέργειας (“bilateral PPAs”) με την MORE (Motor Oil Renewable Energy) και HERON ENERGY S.A.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των συναλλαγών προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Structured Finance / Project Finance (Γ. Ανωμερίτης, Α. Βιολάτου, Β. Καλαντζή), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Δ. Γιαννούλα), Syndicated & Specialized Agency (Κ. Βουδούρη, Α. Κρικοριάν, Ε. Τζινοπούλου) και Treasury Corporate Sales (Τ. Παυλίδη και Β. Στάμενας).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ