Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Σεπτέμβριο του 2023 η Eurobank συνυπέγραψε την Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου στο πλαίσιο του Τ.Α.Α ύψους €50,3 εκ. (Συμμετοχή ERB €18,8 εκ., Τ.Α.Α €31,5 εκ.).

Σκοπός του δανείου είναι ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων και αποτελεσματικότερων συστημάτων παραγωγής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των : CBN (Α. Χασάπης, Α. Ανθρακίδης, Χ. Φούντας, Κ. Οικονομίδη), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Α. Σάββα, Σ. Μιχαλόπουλος), Legal (Σ. Αποστολίδου, Β. Κρητικού) και CCA (Κ. Γκουτζίκας, Σ. Ασίκης).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ