Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Μάϊο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου της ανωτέρω εταιρείας, στην οποία μέτοχοι είναι οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και GRID TELECOM M.A.E., συνολικού ύψους €405εκ. αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €129,6εκ. και δανειακά κεφάλαια ύψους €275,4εκ. από τις συμμετέχουσες τράπεζες (Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς), με την Τράπεζά μας να καλύπτει το 50% του συνόλου.

Σκοπός του δανεισμού είναι η υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών δικτύου οπτικών ινών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής σε Παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με τελικό στόχο την παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων υπηρεσιών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό των Περιοχών Παρέμβασης.

Η επιτυχήςολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Structured Finance / Project Finance (Γ. Ανωμερίτη, Π. Σπανού), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Δ. Γιαννούλα, Ι. Λουδάρου) και Syndicated & Specialized Agency (Κ. Βουδούρη, Α. Κρικοριάν, Ε. Μοτάκη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ