Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Μάρτιο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου Κοινοπρακτικού Δανείου της εταιρείας TYRBUL EAD, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., ύψους €67εκ.

Η Τράπεζά μας ανέλαβε την κάλυψη του ΚΟΔ σε ποσοστό 60%, τη διοργάνωση της συναλλαγής και τη διαχείριση του δανείου. Σκοπός του δανείου ήταν i) η μερική χρηματοδότηση του πληρωτέου τιμήματος σε μετρητά για την εξαγορά του 100% της εταιρείας United Milk Company EAD (€37εκ) και ii) η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο Sliven. Με την εξαγορά η Tyrbul έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Βουλγαρία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Π. Λύρας, Κ. Γάνος), Eurobank Bulgaria International Corporate desk (Χ. Αναγνωστάκης), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Κ. Τοτόμης, Δ. Τομαράς), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Σ. Γαβαλάς) και Syndicated & Specialized Agency (Γ. Σπυροπούλου, Ε. Σακκά).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ