Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου της ανωτέρω εταιρείας, συνολικού ύψους €294εκ. αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €184εκ. και δανειακά κεφάλαια ύψους €110εκ. από τις συμμετέχουσες τράπεζες (Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς).

Η Τράπεζά μας κάλυψε ποσό €162εκ συνολικά, ενώ ο μέτοχος της εταιρείας ανέλαβε να καλύψει με ίδια κεφάλαια ποσό ύψους €74εκ.. Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση ανάπτυξης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 550MW στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, Κοζάνης, Δυτική Μακεδονία, το μεγαλύτερο σε όρους εγκατεστημένης ισχύος της χώρας. Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., η οποία είναι με τη σειρά της θυγατρική του ομίλου ΔΕΗ. Τα έσοδα των εταιρείας θα προέρχονται αφενός από τη συμμετοχή της στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και αφετέρου από διμερή σύμβαση πώλησης ενέργειας (“corporate PPA”) με τη ΔΕΗ Α.Ε.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Structured Finance / Project Finance (Γ. Ανωμερίτης, Α. Βιολάτου, Β. Ευθυμίου, Η. Καντζιώρης), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Δ. Γιαννούλα) και Syndicated & Specialized Agency (Κ. Βουδούρη, Α. Κρικοριάν).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ