Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον 11/2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» συνολικού ύψους €396,44 εκ. το οποίο καλύφθηκε κατά 50% από την Τράπεζά μας και κατά 50% από την ΕΤΕ Α.Ε.

Για το ΚΟΔ αξιοποιήθηκαν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 122,4εκ. και δανειακά κεφάλαια συνολικού ύψους €192,4εκ. εκ των οποίων τα €96,2 εκ. από την Τράπεζά μας. Η συνολική αξία της επιλέξιμης επένδυσης ανέρχεται σε €408εκ. με την Εταιρεία να καλύπτει ποσά ύψους €81,6εκ. μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Σκοπός του δανείου είναι κατά βάση η χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω της αναβάθμισης του πελατοκεντρικού στοιχείου της (Customer Centricity) και του μετασχηματισμού εσωτερικών υποδομών και ψηφιακών δυνατοτήτων του οργανισμού (Operational Excellence), ενώ ποσό έως €70εκ. πρόκειται να καλύψει έξοδα ΦΠΑ της επένδυσης (μη επιλέξιμες δαπάνες).

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Α. Πετρακίδης, Κ.Βαλλιάνου, Κ.Σκιαδάς), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Α. Σάββα, Κ.Τοτόμης, Δ.Τομαράς, Σ. Μιχαλόπουλος) ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ.Χειλάκου Ι.Λουδάρου, Δ.Γιαννούλα) και Syndicated & Specialized Agency (Κ. Βουδούρη, Γ. Σπυροπούλου, Α. Κουντουράκη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ