Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Ιούλιο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου της ανωτέρω εταιρείας, συνολικού ύψους €75εκ. το οποίο κάλυψαν οι συμμετέχουσες τράπεζες Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, με την Τράπεζά μας να καλύπτει ποσό €50εκ.

Η συνολική αξία των επενδύσεων ανέρχεται σε €92εκ. Σκοπός των δανείων ήταν η χρηματοδότηση ανάπτυξης χαρτοφυλακίου φωτοβολταικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 110MW στην περιοχή της Κοζάνης, Δυτική Μακεδονία. Οι εταιρείες είναι θυγατρικές του ομίλου Lightsource bp. Τα έσοδα των εταιρειών θα προέρχονται αφενός από τη συμμετοχή τους στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και αφετέρου από διμερείς συμβάσεις πώλησης ενέργειας (“corporate PPAs”) με την Apple Operations International Limited, θυγατρική της Apple Inc.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των συναλλαγών προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Structured Finance / Project Finance (Γ. Ανωμερίτης, Α. Βιολάτου, Β. Καλαντζή), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου, Δ. Γιαννούλα, Ι. Λουδάρου), Syndicated & Specialized Agency (Κ. Βουδούρη, Α. Κρικοριάν) και Group Loan Administration (Ε. Καναβέτα, Π. Στόικου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ